CHALLENGE BIBENDUM

CHALLENGE BIBENDUM

MICHELIN
CHALLENGE BIBENDUM
Šanghaj – 2007

 

 

Challenge Bibendum: Globální akce za udržitelnou mobilitu

Od 14. do 17. listopadu 2007 se koná devátý ročník akce Challenge Bibendum. Tato
působivá, na události bohatá a ojedinělá událost je předváděcím jevištěm, kde se na jednom
místě a ve stejný čas setkávají všechny formy energie se všemi existujícími technologiemi a
vozidly – od těch dvoukolých po čtyř a vícekolé.
Za dobu své existence se Challenge Bibendum zavedla jako globální akce udržitelné
mobility, která je jedinečná ve své schopnosti spojit všechny, kdo se na světě podílí na silniční
dopravě, okolo jednoho společného cíle – společné práce na nalézání řešení úkolů, které
přináší neustále se zvyšující provoz na silnicích.
Cíl akce Challenge Bibendum je plně v souladu s firemním posláním společnosti
Michelin zlepšovat mobilitu zboží a lidí.

Tato akce, kterou odstartovala společnost Michelin v roce 1998, slouží jako jeviště
prezentací, testů a komunikace všech lidí na světě zainteresovaných na automobilismu a
využívá přitom pravého významu slova ve svém názvu. Výzvy (challenge) udržitelné
mobility lze zkrátka plnit pouze společným úsilím.
V tomto ohledu demonstruje letošní ročník Challenge Bibendum 2007 dynamický
proces, který odstartovala a který vede společnost Michelin. Mezinárodní organizace, které se
letos akce účastní, využily výhodného místa jejího konání – Šanghaje – a zorganizovaly si zde
svá vlastní setkání. Řadí se mezi ně Světová zdravotnická organizace, Program životního
prostředí Organizace spojených národů a Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj.
Platformu pro uveřejnění svých vlastních sdělení zde kromě toho našly i Mezinárodní
energetická agentura (IEA) a Davoské světové ekonomické fórum. Agentura IEA tu
prezentuje svůj Výhled v oblasti světové energie 2007, který se zaměřuje na Čínu a Indii,
Světové ekonomické fórum potvrzuje svá sdělení formulovaná na předchozím setkání v Asii,
zvláště ta, která se týkají dopravy a její souvislosti s urbanizací.
V tom, že společnost Michelin dokázala s úspěchem svést dohromady všechny
subjekty zainteresované na udržitelné mobilitě, se odráží její silný závazek v celém procesu.
Primárním zaměřením výzkumných a vývojových programů společnosti je výroba pneumatik,
které pomáhají snižovat emise CO2 způsobené provozem silničních vozidel. A protože
centrem její strategie je mobilita zboží a lidí, demonstruje toto zaměření vývoje a výzkumu
neustálou péči o životní prostředí a nezvratnou logiku společnosti Michelin v úloze
organizátora akce Challenge Bibendum.
I) Vozidla, testy a místa schůzek: Křížení na Challenge Bibendum
2007, živém divadle mobility zítřka

Devátého ročníku Challenge Bibendum se zúčastní více než 100 vozidel. Kromě
jejich počtu obsahuje akce také širokou škálu kategorií a většina vozidel bude hlavně
k dispozici i pro zkušební jízdy. Těch se zúčastní nejen elektrická kola, městská vozidla a
osobní automobily, ale také autobusy a kamiony. Vystavovat se bude rovněž velké množství
energetických zdrojů a technologií. Akce Challenge Bibendum je zvláštní i v tom, že jak
vozidla tak energie, která je pohání, jsou plně vystaveny zrakům veřejnosti.
Deset diskuzí u kulatého stolu se věnuje lepší cestě dopředu – pro účely vědy i
zboží a lidí.


Challenge Bibendum 2007, „inovační obchodní výstava na čtyřech kolech“, také
obsahuje širší program diskuzí u kulatého stolu než její předchozí ročníky. Od 14. listopadu se
jich bude konat přinejmenším deset. Na každé z nich se sejde okolo desítky světových
odborníků z různých oborů (výrobci automobilů a nákladních vozidel, vědci, výrobci OEM,
naftařské společnosti, výzkumné ústavy a strojírenské podniky). Jedním z jejich cílů bude
sestavit v každé oblasti seznam „moderní“ expertizy, o kterém se bude jednat. Letošní témata
jsou:
- kapalná paliva a biopaliva zítřka
- baterie a superkondenzátory: mapa trhu
- vodíkové a palivové články: mapa trhu
- kamiony: čisté a výkonné městské dodávky
- autobusy: čistá a výkonná veřejná doprava
- hybridy: vize a segmentace trhu
- bezpečnost chodců a cyklistů ve městech
- městská doprava a veřejné zdraví
- přínos pneumatiky pro udržitelnou mobilitu
- problém CO2: zachycování a skladování
Shrnutí všech diskuzí bude odprezentováno přítomným novinářům a hostům 16.
listopadu.

Zaměření na vozidla zajišťující udržitelnou mobilitu

V Šanghaji budou k dispozici všechny druhy vozidel – elektrická kola vybavená
lithiovými bateriemi, městská vozidla poháněná sluneční energií a elektřinou, další vozidla na
palivové články, hybridy, automobily s velmi nízkou úrovní emisí CO2, autobusy a kamiony
na elektřinu a s pohonem na palivové články a vozidla na alternativní druhy paliv. Všechna se
zúčastní soutěže a technických testů.
Každá kategorie jede po vlastních okruzích, z nichž každý vozidlům umožňuje jet po
různých druzích cest, od dálnic a velkých okresních silnic až po městské ulice. Jednotlivé
kategorie se liší pouze ve vzdálenostech – 30 km pro městská vozidla, 100 km pro užitková
vozidla a 170 km pro osobní automobily.
Během soutěže budou probíhat technické testy. Představují nedílnou součást soutěže a
umožňují sledovat výkonnost vozidel vybavených novými technologiemi v reálných
podmínkách. Změří se různé druhy emisí (škodlivých plynů, hluku, oxidu uhličitého) i
energetická účinnost, brzdná dráha v nouzových situacích, schopnost zrychlení a manipulace.
Hosté a novináři v doprovodu inženýrů, kteří inovace navrhovali, budou moci vozidla
při zkušebních jízdách vyzkoušet a sami se přesvědčit o výhodách příslušných technologií.
Zúčastní se také převáděcích akcí automobilových výrobců, vývojářů technologií a
dodavatelů energií. Tyto testy se budou konat na tratích šanghajského automobilového
výstavního centra.

Mimo trať jsou na programu zajímavé diskuze.

Technologické výstavní centrum umožní společnostem, výzkumným ústavům a jiným
organizacím prezentovat svá nejnovější řešení v oblasti udržitelné mobility na silnicích. Mezi
Challenge Bibendum 2007 – www.challegebibendum.com a www.michelin.com
Šanghaj (Čínská lidová republika) – 14.-17. listopadu 2007
účastníky patří automobiloví výrobci, techničtí partneři, výrobci vybavení, dodavatelé energií,
výzkumná centra a nevládní organizace.
Na zasedání budou političtí představitelé a zástupci nejlepších společností projednávat
významnější otázky udržitelné mobility na silnicích a označí oblasti, kde je nutné dosáhnout
technologických a sociálně ekonomických zlepšení.
Soutěž designu představí význam zahrnutí ekologických hledisek už do raných stádií
vývoje výrobku, a to nejen u „čistých“ vozidel, ale i u všech ostatních typů. Mezinárodní
panel porotců tvoří novináři, inženýři a designéři, z nichž ani jeden nemá žádné spojení
s nějakým automobilovým výrobcem.
Defilé a výstava vozidel, které se zúčastní akce Challenge Bibendum, se bude konat
v centru Šanghaje, aby se o těchto nových technologiích mohla dozvědět i veřejnost a
vystavovatelé měli příležitost shromáždit reakce. Akce pro veřejnost se bude konat v okolí
Century Avenue u Oriental Pearl Tower a šanghajského Muzea vědy a technologie, což jsou
dvě nejdůležitější turistické atrakce města.
Stejně jako v předchozích letech bude o akci Challenge Bibendum po jejím ukončení
vydána zpráva. Ta podá na základě představených technologií a uskutečněných diskuzí
souhrnný pohled na daná témata a řešení, která byla pro podporu udržitelné mobility na
silnicích představena.
Challenge Bibendum 2007 dokáže velkému počtu politických představitelů a novinářů
z více než 50 zemí, že pro podporu udržitelné mobility prostřednictvím silničních vozidel už
existují řešení – a to jak nyní tak do budoucna.

II) Inovace společnosti Michelin pro lepší mobilitu

Lepší cesta dopředu je pro společnost Michelin firemní základní čárou. Několika slovy
shrnuje poslání společnosti zabývající se designem a výrobou vysoce výkonných pneumatik,
které neustále podporují mobilitu zboží a lidí – jinými slovy společnosti, jejíž prioritou je
trvale udržitelná mobilita. Toto poslání skvěle dokládá uvedení pneumatiky Michelin Energy
Saver na trh. Tato pneumatika čtvrté generace s nízkým valivým odporem dokáže zlepšit
energetickou rovnováhu automobilu.
Společnost Michelin zároveň zkoumá i jiné technologické způsoby, které jdou daleko
za sféru pneumatik. Pneumatiky však stále zůstávají její hlavní obchodní činností. Příkladem
tohoto přístupu je nové ekologické vozidlo Michelin Hy-Light II a jeho předchůdce Michelin
Hy-Light.
Michelin Hy-Light
Michelin Hy-Light je ekologické elektrické prototypové vozidlo, které vzniklo roku
2004 za spolupráce s Institutem Paula Scherrera, výzkumným centrem uznávaným po celém
světě za své vynikající energetické a ekologické programy. Vozidlo Michelin Hy-Light
používá superkondenzátory a vodíko-kyslíkové palivové články, které neuvolňují žádné
toxické látky. Zároveň se jedná o plnohodnotné vozidlo, které je bezpečné i pohodlné.
Dosahuje maximální rychlosti 130 km/h, má jízdní dosah 350 km a dokáže zrychlit z 0 na 100
km/h za 12 sekund.
Michelin Hy-Light II
Vozidlo Michelin Hy-Light II bylo představeno roku 2007. Tato vylepšená verze
svého předchůdce dosahuje maximální rychlosti 145 km/h a jízdního dosahu asi 450 km. Je
Challenge Bibendum 2007 – www.challegebibendum.com a www.michelin.com
Šanghaj (Čínská lidová republika) – 14.-17. listopadu 2007
vybaveno jednotkou lithiových iontových baterií, které podporují vodíko-kyslíkové palivové
články vyráběné zcela společností Michelin.
Michelin EV-Light
Toto elektrické vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 2007, váží pouhých 860 kg.
Používá stejné šasi jako Michelin Hy-Light, ale má jen vyměnitelnou jednotku lithiových
iontových baterií. Dokáže vyvinout maximální rychlost 140 km/h, má jízdní dosah okolo 400
km a umí zrychlit z 0 na 100 km/h za méně než deset sekund.
Tato tři vozidla obsahují také další inovaci společnosti Michelin – Michelin Active
Wheel. Hlavním rysem kola je, že kromě obvyklých brzdových komponent obsahuje i trakční
motor a aktivní suspenzívní systém (viz diagram níže).
Kolo, které představuje naprosto nový přístup k přenosu síly, zajišťuje pomocí vysoce
výkonných motorů od společnosti Michelin trakci a suspenzi. Takto vybavená vozidla už
nepotřebují spojku, převodovku, diferenciál, převodový hřídel, křížový kloub, torzní
stabilizátor nebo tlumič nárazů. Systém Michelin Active Wheel tedy snižuje váhu vozidla,
šetří prostor a lze ho snadno začlenit do designu automobilu. Protože je vysoce modulární, lze
ho například použít na zadní kola bez náhonu.
Michelin Concept
Michelin Concept je prototypovým vozidlem, které je vybaveno čtyřmi stejnými,
speciálně navrženými koly se systémem Michelin Active Wheel. Díky tomu, že tato kola
obsahují vysoce výkonné motory a elektronické jednotky, dokážou zvládnout celý brzdový
proces pomocí elektrických motorů a bez jakýchkoli obvyklých komponent brzdového
systému, jako je například brzdové obložení diskových brzd.

III) Challenge Bibendum: Deset let přehlídek technologického pokroku

Ve svém devátém roce se akce Challenge Bibendum konala už v pěti hostitelských
zemích, kde byly desítkám tisíců účastníků prezentovány stovky vozidel. Z akce se stala
nejvýznamnější „putovní“ mezinárodní událost, která podporuje řešení udržitelné mobility na
silnicích.
Stručné info o Challenge Bibendum
Akce Challenge Bibendum, kterou odstartovala společnost Michelin v roce 1998,
představuje spojené snahy automobilových výrobců, výrobců vybavení, dodavatelů energie,
výzkumných center a jiných subjektů podílejících se na automobilovém průmyslu poskytovat
politikům a obchodníkům s rozhodovací pravomocí a ovlivňujícím názory jiných objektivní
informace o nejnovějším technologickém pokroku. Ten pomáhá:
- omezovat u vozidel spotřebu energie
- zajišťovat hledání nových zdrojů energie pro silniční dopravu
- snižovat emise CO2
- snižovat místní emise znečišťujících látek
- snižovat emise zvuku
- snižovat počet nehod
- přizpůsobovat vozidla potřebám užívání
… a zároveň zachovat požitek a individuální svobodu, která je s mobilitou
prostřednictvím silničních vozidel spojená.
V roce 1998 oslavila postava Bibendum, světově proslulý Muž Michelin – své sté
narozeniny. Při té příležitosti se společnost Michelin rozhodla na jeho počest vytvořit
špičkovou akci a pojmenovat ji Challenge Bibendum. Cílem bylo uskutečnit akci, která by
zaměřila pozornost na technologický pokrok, který automobiloví výrobci používají při vývoji
ekologických vozidel. První akce Challenge Bibendum se konala ve Francii. Účastnická
vozidla jela z Clermont-Ferrand, kde se nachází centrála společnosti Michelin, do Paříže.
Tato jedinečná akce si stanovila dva cíle:
- poskytovat hmatatelné a přesné technické informace médiím a představitelům
veřejnosti na celém světě prostřednictvím vozidel, která používají nejnovější
technologie
- odměňovat a podporovat technické inovace automobilových výrobců, výrobců
OEM, dodavatelů energie, výzkumných pracovníků a jiných účastníků.
O dva roky později se konalo druhé Challenge Bibendum, opět v Clermont-Ferrand.
V roce 2001 se akce konala na západním pobřeží Spojených států a měla už
globálnější rozsah.
V roce 2002 se vrátila zpět do Evropy. Vozidla jela z Německa do Paříže pomocí
Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Následující rok se akce konala opět na západě Spojených států, tentokrát v sonomské
vinařské oblasti u San Francisca. Poprvé se účastnily i autobusy a kamiony a 14
automobilových výrobců představilo dohromady 100 vozidel. Další nový prvek tvořilo
vzdělávací centrum (Learning Center), na kterém se podílelo okolo 35 vystavovatelů.
V roce 2005 se akce Challenge Bibendum konala východně od Šanghaje v Čínské
lidové republice. Zúčastnilo se jí asi 500 novinářů z celého světa a více než 2000 hodnostářů,
včetně politiků, ministrů vlády, zvolených funkcionářů a vyšších úředníků z Číny, Evropské
unie a Spojených států, představitelů předních mezinárodních institucí a automobilových
výrobců.
V roce 2005 se akce znovu konala v Asii – tentokrát v Kjótu v Japonsku, kde byla
zredukována na Bibendum Forum Rally.
Červen 2006 znamenal opětovný návrat akce do Evropy a zvláště do Paříže, kde se
3000 lidí z více než 30 zemí shromáždilo u hodnocení nejnovějšího technického pokroku.
Tyto nové technologie snižují spotřebu paliva a emisí skleníkových plynů o polovinu, aniž by
byl obětován výkon vozidla. Označení energetického výkonu vozidel a jejich komponentů
poskytuje silný poučný nástroj pro širší podporu těchto technologií. Pro zvládání
energetických otázek i otázek souvisejících s dopravními zácpami a bezpečností mají kromě
toho zásadní význam i veřejno-soukromá partnerství.
Challenge Bibendum odráží závazek všech subjektů podílejících se na automobilismu
– od automobilových výrobců, dodavatelů energie a jejich technologických partnerů po
nevládní organizace a politiky – podporovat a objasňovat probíhající debaty o udržitelné
mobilitě. Takový závazek je klíčový pro efektivnější podporu toho druhu mobility
prostřednictvím silničních vozidel, který dokáže splnit energetické, ekologické a lidské výzvy
zítřka. Na Challenge Bibendum jsou různé technologie konfrontovány v přátelské a přesto
přesně vymezené soutěži. Vozidla jsou testována za aktuálních jízdních podmínek, podle
jasně definovaných kritérií, mezi které patří výkon ve vztahu k životnímu prostředí,
Challenge Bibendum 2007 – www.challegebibendum.com a www.michelin.com
Šanghaj (Čínská lidová republika) – 14.-17. listopadu 2007
bezpečnost a manipulace. Akce obsahuje také konference, debaty a Learning Center, kde se
představují různí účastníci.
Akce Challenge Bibendum, která odstartovala před deseti lety na oslavu stých
narozenin Muže Michelin, se stala nejvýznamnější mezinárodní událostí zaměřenou na
udržitelnou mobilitu prostřednictvím silničních vozidel.

IV) Challenge Bibendum 2007: Základní údaje

2: Počet míst, na kterých se bude Challenge Bibendum v Šanghaji konat – Automobile City a
Shanghai International Convention Center
4: Počet dní, které bude 9. ročník Challenge Bibendum trvat – 14.-17. listopadu 2007
9: Číslo vyjadřující, kolikrát už se akce Challenge Bibendum uskutečnila od roku 1998, kdy
se poprvé konala na počest stých narozenin Muže Michelin, Bibenda
10: Počet vystavovatelů v Technologickém výstavním centru
Přes 100: Počet vozidel, která se do Challenge Bibendum přihlásila
3500: Počet očekávaných účastníků a hostů.

 


 

Příloha č. 1: Čína a udržitelná mobilita na silnicích

Devátý ročník akce Challenge Bibendum se koná v Šanghaji v Čínské lidové
republice. Díky 1,3 miliardě svých obyvatel musí Čína čelit významným výzvám udržitelné
mobility na silnicích, které lze shrnout do několika údajů.
Čína samozřejmě hraje v asijském ekonomickém růstu ústřední úlohu a silniční
doprava je významným ukazatelem ekonomického a sociálního pokroku. V roce 2002
existovalo v Číně okolo 20 milionů automobilů. Očekává se, že toto číslo vzroste do roku
2010 na 50 milionů a do roku 2020 na více než 100 milionů. Stát si problémy spojené s touto
přeměnou společnosti uvědomuje a na začátku roku 2007, tj. dva dny před zahájením
summitu G8 v Německu, představil svůj první národní plán proti změnám klimatu.
Země se v této oblasti zavazuje hlavně k efektivnějšímu řízení škodlivých emisí a
integraci otázek změn klimatu do svých průmyslových a energetických plánů. V Číně získává
udržitelná mobilita prostřednictvím silničních vozidel další význam a stává se z ní opravdová
nezbytnost. Výzvou je sladit pokračující ekonomický růst a dopravu lidí a zboží a zároveň
chránit obyvatele země a životní prostředí. A to je nakonec i definice udržitelné dopravy
samotné.
Moderní technologie pomohou vytvořit rovnováhu mezi rozvojem silniční dopravy na
straně jedné a sociálními a ekologickými otázkami na straně druhé. Protože se exponenciálně
zvyšuje užívání motorových vozidel, Čína se na řešení této otázky připravuje. Proto se na
základě zkušeností z roku 2004 akce Challenge Bibendum vrací v roce 2007 zpět do
Šanghaje.
Partnerství mezi společností Michelin a Asociací bezpečnosti silničního provozu
v Číně
Bezpečnost je součástí udržitelné mobility na silnicích. Cílem je snížit počet
dopravních nehod a tím pádem snížit i počet zranění a úmrtí. Tento důvod stojí za čínskou
iniciativou společnosti Michelin, která zde funguje už téměř 20 let. Čínská pobočka
společnosti Michelin a Asociace bezpečnosti silničního provozu v Číně podepsaly na začátku
roku 2007 partnerskou dohodu. Součástí smlouvy je i ustanovení, že společnost Michelin
rozdá dětem žijícím ve venkovských oblastech západní a centrální Číny 300.000 žlutých
čepiček, aby je řidiči lépe viděli. Partnerství tvoří část větší kampaně za bezpečnost silničního
provozu s názvem „Bezpečnost – jeden krok dopředu“, kterou společnost Michelin v Číně
spustila. Kromě poskytování nepřetržitých asistenčních služeb motoristům (služba Sui Ni
Xing má už více než 250.000 členů) provádí společnost Michelin po celé Číně i kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikách (v roce 2006 ve 41 městech), sponzoruje autoškoly a TV programy
zaměřené na bezpečnost silničního provozu a zajišťuje školení pro řidiče autobusů. Závazek
společnosti Michelin v oblasti bezpečnosti silničního provozu dovedl Asociaci bezpečnosti
silničního provozu v Číně k tomu, aby „jmenovala“ Bibendum za velvyslance bezpečnosti
silničního provozu v zemi. Úsilí společnosti Michelin o zvýšení povědomí o otázkách
bezpečnosti silničního provozu získává ještě větší význam ve světle skutečnosti, že 46 %
nehod na čínských dálnicích způsobují problémy související s pneumatikami.
Challenge Bibendum 2007 – www.challegebibendum.com a www.michelin.com
Šanghaj (Čínská lidová republika) – 14.-17. listopadu 2007
Příloha č. 2: Udržitelná mobilita v několika číslech
Udržitelnou mobilitu prostřednictvím silničních vozidel lze definovat jako
podporování, umožňování a usnadňování přepravy zboží a osob – což je důležité pro všechny
společnosti a jejich ekonomický rozvoj – a zároveň snižování dopadu dopravy na životní
prostředí, veřejné zdraví a ostatní oblasti.
Udržitelnou mobilitu prostřednictvím silničních vozidel lze také vyjádřit jako výčet
pozoruhodných údajů, které dokazují význam těchto otázek:
850 milionů: Dnešní počet vozidel na silnicích na celém světě
Přes 1,5 miliardy: Počet vozidel na všech silnicích světa do roku 2030
225 milionů: Počet barelů ropy, který se na světě spotřebuje každý den, číslo, které se
do roku 2030 zřejmě zvýší o 50 %, pokud bude současný trend pokračovat
98 %: Procento silniční dopravy poháněné ropou
Téměř ¼: Množství celkových emisí CO2, které vyprodukuje doprava – číslo, které se
neustále zvyšuje. Z celkového množství představuje 18 % jenom samotná doprava. Mezi
nynějškem a rokem 2030 budou hlavními příčinami zvýšení emisí CO2 doprava a výroba
elektrické energie.
38 miliard: Počet tun CO2, které se uvolní díky lidským aktivitám
Stabilita: Očekává se, že do roku 2030 se emise CO2, které vyprodukuje doprava,
v zemích OECD stabilizují – pokud bude současný trend pokračovat – a to díky technickým
inovacím na vozidlech.
x 3,5: Předpovídané zvýšení emisí CO2, které vyprodukuje doprava v rozvojových
zemích, pokud bude současný trend pokračovat.
Proto má obrovský význam neustálé inovace produktů, procesů a přístupů motivovat.
Cílem Challenge Bibendum je snažit se o podporu mobility po světě a zároveň eliminovat
nechtěné zvýšení – pokud bude současný trend pokračovat – znečištění, silničních nehod,
dopravních zácep a jiných souvisejících nebezpečí.