Michelin 10 let na slovenském trhu

Michelin 10 let na slovenském trhu

Michelin na Slovensku již 10 let kráčí lépe kupředu

Slovenská pobočka je již 10 let členem skupiny Michelin, největšího
pneumatikářského hráče na světě

(Bratislava) Slovenská pobočka Michelinu byla založena 16. září 1997 jako
součást skupiny Michelin. Zastoupení společnosti s centrálou v Bratislavě letos úspěšně
zakončilo již desátý rok své činnosti na slovenském trhu. I zde Michelin naplňuje své základní a
zároveň i nejdůležitější celosvětové poslání a to udržitelný rozvoj mobility. Každoročně
investujeme nemalé úsilí, abychom naplnili toto tvrzení. Například investice do výzkumu a vývoje
činí 3,6% z prodejů, což z nás činní nejinovativnější společnost v oblasti pneumatik a
souvisejících služeb.
V průběhu uplynulých deseti let, udělal Michelin Slovakia velký krok kupředu. V roce 2006 vzrostl
obrat celé skupiny Michelin o 5,1%. Obrat slovenské pobočkypřitom vzrostl od roku 1997 více
než šestinásobně.
Společnost Michelin prodává prostřednictvím své rozsáhlé prodejní sítě nejen pneumatiky pro
osobní vozy, ale i pro nákladní automobily a zemědělské stroje. Na Slovensku jsme začali s
prodejem pneumatik prémiového segmentu a to již v roce 1997. Prvním a zároveň
nejpopulárnějším segmentem byla řada Energy (pneumatiky s nízkým valivým odporem). Za 10
let jsme na slovenském trhu prodali vice než jeden milion těchto pneumatik. Je to dáno tím, že se
jedná o hi-tec pneumatiky s vysokou přidanou hodnotou, které snižují spotřebu paliva a emise
oxidu uhličitého do ovzduší.
Uplynulých deset let, to nebylo jen prodávání pneumatik, ale také propagace aktivit souvisejících
s bezpečností silničního provozu. Zvyšování bezpečnosti na silnicích patří k naším klíčovým
zodpovědnostem. Od roku 1997 jsme realizovali několik akcí tak, abychom toto téma na
Slovensku zviditelnili. K těm nejdůležitějším patřily kampaně “Fill up with Air”, “Bike schools” a
kampaň “Pozor děti”.
Michelin hodlá v krátké době rozšířit portfolio produktů a služeb, které nabízí na Slovensku.
Zároveň hodláme zintenzivnit naše úsilí, abychom zůstali i nadále jedním z nejdůležitějších hráčů
na trhu.
Michelin, světový lídr v oblasti mobility
Výroba pneumatik, jejich distribuce a služby s tím spojené pro nás představují “core business”.
Ovšem i služby v oblasti mobility, asistenční služby, mapy a průvodce, stejně jako naše produkty
pro volnočasové aktivity můžete nalézt po celém světě.
V roce 2006 jsme zvýšili příjem skupiny o vice než 5%. Vyprodukovali jsme vice než 190 milionů
pneumatik na všechny typy vozidel. V uplynulém roce jsme prodali také 14 milionů map a 2
miliony průvodců a webovou stránku ViaMichelin navštívilo bezmála půl milionu unikátních
návštěvníků.
Výrobky skupiny Michelin jsou vyráběny v 69 továrnách v 19 zemích po celém světě a prodávány
ve vice než 170 zemích.

 

Naše poslání – rozvoj mobility

Za uplynulých 50 let vzrostl celkový počet vozidel na silnicích z 50 milionů na dnešních vice než
900 milionů. Dá se očekávat, že v roce 2030 to už bude dvojnásobek dnešního údaje. Přeprava
zboží a služeb byl vždy základním faktorem rozvoje společnosti. Abychom zabránili negativním
vlivům, které s sebou rozvoj dopravy provází, snažíme se o udržitelný rozvoj mobility. Jenom
mobilita, která nemá negativní vliv na lidské zdraví a zajistí bezpečný přesun zboží a služeb, má
šanci přežít i naší generaci.
Udržitelná mobilita je pro nás základním posláním. Neustále zlepšujeme naše produkty, abychom
nabídli spotřebitelům tu nejlepší kvalitu. Jako hráč v automobilovém průmyslu, hrajeme aktivní roli
ve veřejných debatách a hledání cest směřujících k udržitelné mobilitě.
Lepší cesta dopředu je pro společnost Michelin firemní základní čárou. Několika slovy shrnuje
poslání společnosti zabývající se designem a výrobou vysoce výkonných pneumatik, které
neustále podporují mobilitu zboží a lidí – jinými slovy společnosti, jejíž prioritou je trvale udržitelná
mobilita. Toto poslání skvěle dokládá uvedení pneumatiky Michelin Energy Saver na trh. Tato
pneumatika čtvrté generace s nízkým valivým odporem dokáže zlepšit energetickou rovnováhu
automobilu.
Společnost Michelin zároveň zkoumá i jiné technologické způsoby, které jdou daleko za sféru
pneumatik. Pneumatiky však stále zůstávají její hlavní obchodní činností. Příkladem tohoto
přístupu je nové ekologické vozidlo Michelin Hy-Light II a jeho předchůdce Michelin Hy-Light.

 

Náš celosvětový příspěvek k udržitelné mobilitě

V roce 1998 oslavila postava Bibendum, světově proslulý panáček Michelin – své sté narozeniny.
Při té příležitosti se společnost Michelin rozhodla na jeho počest vytvořit špičkovou akci a
pojmenovat ji Challenge Bibendum. Cílem bylo uskutečnit akci, která by zaměřila pozornost na
technologický pokrok, který automobiloví výrobci používají při vývoji ekologických vozidel. První
akce Challenge Bibendum se konala ve Francii. Účastnická vozidla jela z Clermont-Ferrand, kde
se nachází centrála společnosti Michelin, do Paříže.
Akce Challenge Bibendum představuje společné snahy automobilových výrobců, výrobců
vybavení, dodavatelů energie, výzkumných center a jiných subjektů podílejících se na
automobilovém průmyslu poskytovat politikům a obchodníkům s rozhodovací pravomocí a
ovlivňujícím názory jiných objektivní informace o nejnovějším technologickém pokroku. Ten
pomáhá:
• omezovat u vozidel spotřebu energie
• zajišťovat hledání nových zdrojů energie pro silniční dopravu
• snižovat emise CO2
• snižovat místní emise znečišťujících látek
• snižovat emise zvuku
• snižovat počet nehod
• přizpůsobovat vozidla potřebám užívání
… a zároveň zachovat požitek a individuální svobodu, která je s mobilitou prostřednictvím
silničních vozidel spojená.

 

Náš lokální příspěvek k udržitelnému rozvoji mobility

Každý rok umírá na silnicích celého světa 1,2 milionů lidí. Podle Světové zdravotnické organizace
patří dopraví nehody k deváté největší hrozbě pro lidské zdraví. V roce 2030 to má být již třetí
největší hrozba. Proto se snažíme o zvýšení bezpečnosti na cestách. I díky neustále se
zlepšujícím technologickým vylepšením našich pneumatik, dochází k poklesu osob usmrcených
na silnicích. Také připravuje informační kampaně s cílem zdůraznit nebezpečí, které s sebou
nesou podhuštěné pneumatiky.
Jednou z akcí organizovných naší společností na Slovensku byla kampaň s názvem „Fill up with
air“. Jejím cílem bylo informovat motoristy o důležitosti pravidelného kontrolování tlaku
v pneumatikách. Jízda na podhuštěných pneumatikách vede k zmenšení kontaktní plochy
s vozovkou a tím i větší nebezpečí dopravní nehody. Zároveň vede i k větší spotřebě pohonných
hmot.
Během této akce bylo zkontrolováno vice než 800 vozů (tzn. Více než 3200 pneumatik).
Velmi špatná statistika dopravních nehod chodců (a především dětí) s automobily, inspirovala
společnost Michelin k výrobě speciálních dopravních značek pro Oravský region. Panáček
Michelin nyní nabádá řidiče k větší bezpečnosti v místech častých dopravních nehod. Reflexní
značky se objevily na místech s vysokou koncentrací dětí. Na Slovensku bylo umístěno 200
značek a první z nich v obci Trstenná u polských hranic.
V roce 2005 zavítala do slovenských škol také cyklistická škola. Jejím cílem bylo informovat
školáky a jejich rodiče o bezpečném pohybu na cestách. Akce se zúčastnilo bezmála 1000
malých cyklistů.

 

Pneumatiky Michelin na slovenském trhu

V průběhu deseti let Michelin uvedl na slovenský trh celou řadu produktů. K těm nejdůležitějším
patřila pneumatika Pilot Sport (uvedena v roce 2004). Použitá technologie z ní učinila nejrychlejší
seriově vyráběnou pneumatiku v relevantním segmentu. Pneumatika Alpin A3, představená
v roce 2006, obsahující speciální směs s názvem „Helio compound“, byla dalším úspěšným
výrobkem Michelinu, představeným v tomto regionu. Nákladní pneumatiky s nejnovější
technologiemi „Michelin Durable Technologies“ byly uvedeny na trh v roce 2005.
Pro příští rok se chystá na slovenském trhu představení nových pneumatik se sníženým valivým
odporem Michelin Energy Saver. Její technologické řešení vytváří úspory paliva ve výši téměř 0,2
litrů na 100 kilometrů při kombinovaném cyklu, čímž se emise CO2 sníží téměř o 4 gramy na
kilometr. Za celou životnost vozidla to pak představuje jednu tunu CO2, která se neuvolní do
atmosféry. Stejné množství spotřebuje pro srovnání 40 stromů za rok.