Nejlepší cesta dopředu MICHELIN Energy Saver

Nejlepší cesta dopředu MICHELIN Energy Saver

Michelin Energy Saver: delší dojezd a nižší náklady

Pneumatika Michelin Energy Saver se může opřít o několik působivých čísel. Poskytuje úsporu paliva téměř
0,2 litrů na 100 km* a tím snižuje emise CO2 o 4 g na km a náklady na plnou nádrž benzínu téměř o 2 eura.
V důsledku toho se jedna pneumatika po ujetí 45.000 km sama zaplatí.
Tato pneumatika byla na začátku roku 2008 uvedena na trh v Evropě, na Středním Východě, v Jižní Africe a
Jižní Americe a představuje zcela novou generaci ekologických (tzv. zelených) pneumatik Michelin v kompletní
řadě, která nahrazuje řadu předcházející. Její nové jméno je více než pouhý marketingový slogan. Odráží se v
něm vyjádření poslání pneumatiky, jejímž cílem je zlepšit mobilitu lidí a zboží a zároveň přinést úsporu
nákladů, pomoci chránit životní prostředí a především zvyšovat bezpečnost uživatelů. Technologie, kterou
řada pneumatik Michelin Energy Saver používá, zlepšuje valivý odpor téměř o 20 %**, čímž se snižuje množství
energie potřebné k pohonu vozidla, které je těmito pneumatikami vybaveno, a přitom se ještě zkracují brzdné
dráhy (viz Fact Sheet 2).
Nová řada pneumatik Energy Saver je výsledkem dlouhodobého zaměření skupiny Michelin. Společnost
Michelin, které záleží nejen na zájmech motoristů, ale i na zájmech všech účastníků silničního provozu,
navrhuje a vytváří takové pneumatiky, které splní jejich očekávání. Podle průzkumu, který provedla společnost
Research International***, lze zájmy spotřebitelů u pneumatik rozdělit do tří hlavních oblastí:
• První a nejdůležitější je bezpečnost. Spotřebitelé chtějí pneumatiku, která zajistí za všech jízdních
podmínek optimální bezpečnost.
• Na druhém místě je životnost. Průzkum ukázal, že mezi lidmi, kteří jsou se svými pneumatikami
nespokojení, je jich 72 % nespokojených z důvodu, že se jejich pneumatiky opotřebí příliš rychle.
• Třetí očekávání spotřebitelů se týká spotřeby pohonných hmot. 58 % lidí z průzkumu bylo pro technologická
řešení, která zlepší efektivitu spotřeby pohonných hmot.
Tato očekávání jsou jednoduchá a jasně daná, problém je však jinde. Aby byla uspokojena, musí výrobci
vytvořit takovou pneumatiku, která má vynikající výsledky ve všech třech oblastech - bezpečnosti, životnosti
i úspoře pohonných hmot. A tuto výzvu splňuje nová pneumatika Michelin Energy Saver.

Kromě větší úspory pohonných hmot má pneumatika Michelin Energy Saver vynikající výsledky také v oblasti
bezpečnosti - významně kratší brzdné dráhy na mokrých vozovkách (viz Fact Sheet 2) - a velmi dlouhou
životnost běhounu. Podle studie společnosti TÜV SÜD Automotive zajišuje Michelin Energy Saver v průměru
o 40 % více ujetých kilometrů než ostatní pneumatiky předních značek* ve třech nejpoužívanějších
velikostech. Zatímco konkurenční pneumatiky dosáhly svého limitu například na hranici 30.000 km, dokázala
Michelin Energy Saver v naprosto shodných podmínkách ujet přes 40.000 km. Podle průměrných ujetých
vzdáleností v Evropě to znamená téměř celý další rok ježdění. Michelin Energy Saver kombinuje nižší spotřebu
pohonných hmot a delší životnost a poskytuje tak svým uživatelům celé množství výhod. Pneumatiky
motoristům opravdu umožňují jet dále, bezpečněji a zároveň utratit méně.
K dosažení těchto výsledků byl nutný nebývalý rozpočet na výzkum a vývoj. Společnost Michelin vyčleňuje
každý rok téměř 4 % z čistých tržeb na své Technologické centrum, jehož nejvyšší prioritou je snižovat dopad
pneumatik všech produktových řad na životní prostředí. To dokazuje i skutečnost, že pneumatika Michelin
Energy Saver je už čtvrtou generací pneumatik s nízkým valivým odporem. Původní řada Michelin Energy,
která byla na trh uvedena roku 1992, přinesla světu první pneumatiku, která do pryžové směsi integrovala
siliku speciálně za účelem snížení valivého odporu. Úspory pohonných hmot a snížení emisí CO2, kterých lze
zásluhou pneumatik Michelin dosáhnout, je možné vyjádřit i číselně**. Od roku 1992 bylo uspořeno přes
9,37 miliard litrů pohonných hmot a do atmosféry se nedostalo přes 23 milionů tun CO2.
Řada Michelin Energy Saver je dnes dostupná v distribučních sítích náhradních pneumatik ve velikostech, které
vyhovují naprosté většině malých městských automobilů, sedanů, kupé a MPV na trhu.
Pneumatiky řady Energy Saver jsou také součástí (nebo se jí brzy stanou) původního vybavení nových
automobilů. Automobiloví výrobci si výhody, které nejnovější „zelená“ pneumatika Michelin poskytuje,
uvědomují. Znamenají pro ně cestu ke zlepšení energetické rovnováhy jejich vozidel a zároveň mohou
uživatelům dále poskytovat maximální bezpečnost.

 

Michelin Energy Saver:konkurenční výhoda

Snižování spotřeby pohonných hmot a významné prodloužení životnosti běhounu dává smysl pouze, pokud
je těchto výhod dosaženo, aniž by docházelo ke kompromisům v oblasti bezpečnosti. Nová pneumatika
Michelin Energy Saver splňuje všechny tři funkce - snižuje množství spotřebovaných pohonných hmot, vydrží
déle a zkracuje brzdnou vzdálenost.
Statistiky nehod ukazují, že k většině vážných nehod v Evropě dochází při dešti. Společnost Michelin vytvořila
pneumatiku Energy Saver, která po celou dobu své životnosti zajišuje maximální přilnavost k mokrým
povrchům.
Při testech na mokrých vozovkách, které provedla společnost TÜV SÜD Automotive, má automobil vybavený
pneumatikami Michelin Energy Saver brzdnou dráhu o tři metry kratší, než stejné vozidlo s pneumatikami
předchozí generace (pokud se brzdí při rychlosti 80 km/h). Stejná studie prokázala, že ve shodných
podmínkách na mokré vozovce mají pneumatiky Michelin Energy Saver také kratší brzdnou dráhu, než je
průměr u předních značek pneumatik*. To představuje pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu další
bezpečnostní výhodu.

 

Michelin Energy Saver: zelená pneumatika pro modřejší planetu

nejvyšší prioritou. Společnost Michelin se celou svou historii soustavně zaměřuje na výrobu pneumatik s tím
nejnižším možným dopadem na životní prostředí.
O tomto závazku svědčí dvě nejdůležitější inovace, které společnost Michelin vytvořila. Tou první je radiální
pneumatika, se kterou přišla v roce 1946 a která pomohla zlepšit výkonnost pneumatik v řadě různých oblastí.
Jedním ze zlepšení bylo značné snížení valivého odporu, které vedlo ke snížení spotřeby pohonných hmot. V
roce 1992 se pak společnost Michelin stala prvním výrobcem pneumatik na světě, který do své pryžové směsi
přidal siliku a umožnil tak další významné snížení energie potřebné k pohonu vozidel vybavených těmito
pneumatikami. To spustilo koncepci „zelené“ pneumatiky, jejíž název trefně popisuje schopnost pneumatiky
snižovat spotřebu pohonných hmot a následně i emise CO2.
Dnes, o 16 let později, představuje společnost Michelin ve formě pneumatiky Energy Saver už čtvrtou
generaci pneumatik Energy. Díky těmto novým pneumatikám jsou vozidla energeticky úspornější než kdy před
tím a snižují spotřebu pohonných hmot téměř o 0,2 litru na 100 km. Následně dochází i ke snížení emisí CO2
o zhruba 4 g na km*.
Společnost Michelin se zaměřuje na valivý odpor, protože na rozdíl od všeobecně zažité pravdy má
pneumatika ten největší dopad na životní prostředí - až 86 % - když se používá na silnici a ne při své
výrobě či likvidaci. Na ilustraci níže je zobrazen dopad pneumatiky na životní prostředí v průběhu její
životnosti.

Společnost Michelin aktivně podporuje informování spotřebitelů
o energetické úspornosti pneumatik

Valivý odpor se liší pneumatiku od pneumatiky, a to dokonce i u předních značek. Vzhledem k významu této
výzvy se společnost Michelin aktivně věnuje iniciativám, které řidičům poskytují jasné a transparentní
informace o energetickém výkonu pneumatiky. Prostřednictvím organizace European Tyre and Rim Technical
Organisation (ETRTO) doporučuje zavedení systému značení energetické výkonnosti pneumatik a celý evropský
pneumatikový průmysl se snaží projekt rozjet.
Systém by vycházel z informací podobných těm, které poskytuje automobilový průmysl od roku 2006 pro
hodnocení spotřeby vozidla a emisí CO2. Podobným způsobem by mohli i motoristé zvažující nákup pneumatik
vidět energetické výsledky té řady pneumatik, které chtějí.
Značení by se mohlo na pneumatikách prodávaných v Evropě objevit na začátku roku 2001. Klasifikace by
začínala hodnocením „A“ u pneumatik s nejlepšími energetickými výsledky a končila nízkým hodnocením (ještě
nedefinovaným) pro nejméně efektivní pneumatiky. Prodej pneumatik, které by nesplňovaly nejnižší
hodnocení, by byl v Evropě zakázán.
Společnost Michelin čerpá z praxe v automobilovém průmyslu zavedené od roku 2006 a podporuje zavedení
podobného systému pro pneumatiky, který by spotřebitelům umožnil zjistit energetický výkon všech
pneumatik na jejich trhu ještě před tím, než pneumatiky nakoupí.

Už dnes, ještě před zavedením systému, používá společnost Michelin
na bočnicích pneumatik označení „Green X“, které motoristy
upozorňuje na pneumatiky s nízkým valivým odporem - zvláště se
jedná o novou řadu Energy Saver, která v klasifikaci projektu odpovídá
úrovním A nebo B. Značení umožňuje motoristům okamžitě rozpoznat
pneumatiky Michelin, které spoří energii.

 

Michelin Energy Saver: první sociálně odpovědná pneumatika pro všechny motoristy

Úspora pohonných hmot je v současné době horké téma. Spalování automobilových motorů produkuje plyny.
Nejvíce je oxidu uhličitého (CO2), který se podílí na jevu známém jako skleníkový efekt. Osobní automobily
představují asi polovinu emisí CO2, které vyprodukuje sektor dopravy, a téměř 12 % všech emisí CO2 v Evropské
unii*.
Na konci roku 2007 přišla Evropská komise s návrhem zákona na snížení průměrných emisí nových
automobilů prodávaných v EU na 130 g CO2/km do roku 2012 prostřednictvím technologicky zdokonalených
motorů. Komise také oznámila, že budou zavedena další opatření na podporu následného snížení o
10 g CO2/km tak, aby bylo dosaženo cíle EU 120 g CO2/km**.
Nebude to jednoduchý úkol. V roce 2006 byla v Evropě průměrná výše emisí CO2 u nových automobilů
160 g/km***. To znamená, že v šestiletém období od roku 2006 do roku 2012 budou muset výrobci
automobilů dosáhnout u všech svých modelů průměrné hodnoty emisí CO2 nižší o 30 g/km, ze 160 g/km
v roce 2006 na 130 g/km v roce 2012.
Zde mohou hrát významnou roli pneumatiky Michelin Energy Saver, protože samotná
pneumatika může snížit emise CO2 v průměru o 4 g/km z oněch celkových 30 g/km, kterých musí
výrobci automobilů dosáhnout, a to aniž by bylo nutné dělat nějaké další změny v jejich současné
sestavě vozidel. Pro výrobce automobilů to znamená rychlé a účinné řešení.

Společnost Michelin je díky své inovační činnosti pro výrobce automobilů, kteří hledají řešení šetrná k
životnímu prostředí, významným spojencem. A navíc jsou ochotni za technologii Michelin Energy Saver zaplatit,
protože jim pomáhá dosáhnout cílů v oblasti snižování spotřeby pohonných hmot a emisí CO2.
Tento přístup se odráží v partnerství mezi společnostmi Michelin a Peugeot při vývoji vozu Peugeot 308.
O úspornost spotřeby pohonných hmot modelů s motory HDi 1,6 l se částečně zasloužily pneumatiky
Michelin Energy Saver, které se na základě exkluzivní smlouvy staly výbavou těchto automobilů.
V roce 2008 - první rok na trhu - se už pneumatiky Michelin Energy Saver dodávají dalším automobilovým
výrobcům, jako je např. Fiat a Renault. Řadu Michelin Energy Saver už certifikovala společnost Mercedes a
udělení certifikace probíhá i u dalších společností, jako je např. Toyota, Volkswagen a Volvo.

 

Michelin Energy Saver: pohled dovnitř

S každým otočením volantu se pneumatika v okamžiku kontaktu s vozovkou pod váhou nákladu deformuje.
Protože má deformovanou strukturu, komponenty se zahřívají a část energie přenášené motorem se ztrácí:
tomuto jevu se říká valivý odpor. Snížením valivého odporu pneumatiky je možné snížit spotřebu pohonných
hmot a následně i emisí CO2 a ostatních skleníkových plynů. Problémem je tedy omezení tvorby tepla.
Jedinečná technologie, kterou společnost Michelin vyvinula, se zasluhuje o mnohem více než jen o omezování
zahřívání pneumatiky, protože nová pneumatika Michelin Energy Saver také dokáže významně zlepšit
bezpečnost (viz Fact Sheet 2). Velmi krátké brzdné dráhy si však žádají, aby se kontaktní plocha zahřívala
velmi rychle.
A právě zde přináší pneumatika Michelin Energy Saver opravdu vynikající výsledky. Při jízdě se
zahřívá velmi málo - a tím pádem snižuje spotřebu pohonných hmot - ale zároveň rychle (na
krátkou chvíli) při brždění, čímž zkracuje vzdálenosti potřebné k zastavení vozidla.

Společnost Michelin dokázala tohoto výsledku dosáhnout tak, že se zaměřila na tři různé oblasti zároveň.
Nová Michelin Energy Saver je zaprvé lehčí a méně hmotnosti znamená, že se pneumatika pomaleji zahřívá.
Podle zákonů fyziky platí, že čím větší má předmět hmotnost, tím více se při zahřátí deformuje.
Zadruhé společnost Michelin vytvořila speciální pryžovou směs, která obsahuje zvláště siliku. Za své výsledky
vděčí Michelin Energy Saver hlavně svému chemickému složení a nejnovější generaci siliky, která byla pro tuto
pneumatiku vyvinuta. A ještě důležitější je, že nová směs v pneumatice Energy Saver neobsahuje téměř žádné
saze. Nejnovější generace siliky, která byla do pneumatiky přidána, významně snižuje valivý odpor, a to i když
zároveň zvyšuje životnost běhounu. Bylo zachováno jen malé množství sazí, aby pneumatika získala svou
barvu.
A zatřetí vytvořila společnost Michelin zvláštní výrobní proces přizpůsobený složení směsi - jenom běhoun
obsahuje 14 příměsí. Tak je úzce propojena forma a obsah inovačního procesu. Na základě exkluzivního
výrobního procesu vytváří Michelin směs, která poskytuje nesrovnatelnou homogenitu, a nová pneumatika
Energy Saver tak získává opravdu výjimečnou životnost.
Díky své nižší hmotnosti, jedinečnému složení a inovačním montážním a výrobním procesům dokáže
pneumatika Michelin Energy Saver podat výkon takové úrovně, která dalece překračuje výkon ostatních
pneumatik na trhu.