Spolecnost OK Trans optimalizuje hospodarení s pneumatikami volbou sluzby Michelin fleet solutions

Spolecnost OK Trans optimalizuje hospodarení s pneumatikami volbou sluzby Michelin fleet solutions

Spolecnost OK Trans optimalizuje hospodarení s pneumatikami volbou sluzby michelin fleet solutions

 

Společnost OK Trans svěřila kompletní hospodaření s pneumatikami firmě Michelin. Hlavním cílem tohoto partnerství je poskytnout komplexní řešení mobility vozidel, přes optimální správu pneu hospodářství, která přispívá ke zvýšení efektivity společnosti OK Trans z hlediska nákladů a kvality služeb. Odborné zkušenosti Michelinu umožňují společnosti působící v oblasti logistiky soustředění se na zákazníky a na její hlavní předmět podnikání – dopravu. Služba Michelin Fleet Solutions zaručuje prostřednictvím vhodné volby pneumatik, maximální využití jejich kilometrového potenciálu a jejich optimální údržbou. Cílem programu je snížit spotřebu paliva a úsporu nákladů pro velké vozové parky (fleety).

Služba MICHELIN Fleet Solutions

Společnost Michelin se zabývá vývojem řešení, která pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost našich zákazníků v oblasti silniční dopravy. Naším cílem je přispívat kvalitními produkty a službami k lepší mobilitě osob a zboží poskytováním řešení zaručujících dlouhodobou nákladovou efektivitu, ohleduplnost k životnímu prostředí a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

„S neustále rostoucím dopravním trhem roste také potřeba logistických společností více se soustředit na hlavní předmět činnosti prostřednictvím standardizace procesů a snižování administrativních úkolů,“ informuje Peter Koval, vedoucí prodeje nákladních pneumatik Michelin. „Velmi častým řešením je outsourcing podpůrných služeb, které přímo nesouvisejí s hlavním předmětem podnikání,“ dodává Peter Koval.

Michelin Fleet Solutions je službou úplné mobility pro velké vozové parky. Dodávka pneumatik je pouze její součástí. V jejím rámci je pokryt celý proces hospodáření s pneumatikami (pneumanagement). Ten zahrnuje výběr vhodných pneumatik, jejich údržbu včetně pravidelných kontrol, dohušťování, prořezávání, protektorace, vedení skladové evidence, pravidelná sledování a reporting, zjednodušení fakturace podle počtu ujetých km až po ekologickou likvidaci opotřebených pneumatik.

Služba Michelin Fleet Solutions zároveň zaručuje prostřednictvím výběru a přesného využití správných pneumatik optimalizovanou spotřebu paliva pro velké vozové parky. Tento aspekt je velmi důležitý, neboť pro dopravce mohou náklady na pneumatiky představovat 4 -5% z celkových nákladů, avšak náklady na pohonné hmoty více než 35%. Ačkoli to může být překvapující, pneumatiky nákladních automobilů a jejich valivý odpor mají více než 30 % vliv na celkovou spotřebu pohonných hmot. Volbou pneumatik Michelin řady Energy a jejich pravidelnou kontrolou a profesionální údržbou lze snížit spotřebu paliva o 4% až 8%, což je významným přínosem pro rozpočet dopravců. Tato skutečnost je významná také z hlediska snížení negativního vlivu na životní prostředí. Delší životnost díky profesionální údržbě a protektoraci znamená méně koster pro recyklaci.

Klienti mohou kromě služby MICHELIN Fleet Solutions využívat také výhod služby MICHELIN Euro Assist: evropská 24-hodinová pohotovostní havarijní služba s poskytováním asistence při nehodách v souvislosti s pneumatikami pomáhá snížit prostoje vozidel.

Optimální řešení společnosti OK Trans

Společnost OK Trans je přední českou společností poskytující logistické služby. Společnost byla založena již v roce 1990 a do dnešních dnů zůstává plně v rukou původních majitelů. Firmě se již od počátku daří kontinuálně zvyšovat obrat a zároveň poskytovat nejvyšší možnou kvalitu. Důkazem toho je certifikát ISO 9001:2000.

Stěžejními službami, které OK Trans poskytuje svým zákazníkům, jsou mezinárodní a vnitrostátní doprava, zasilatelství, komplexní logistický servis, skladování a celní deklarace. Od roku 2005 mohou zákazníci využít rovněž služeb autorizovaného servisu VOLVO a prodejny originálních náhradních dílů.

Rozhodnutí společnosti OK Trans pro služby MICHELIN Fleet Solutions

„Společnost OK Trans poznala, že provoz vozového parku na pneumatikách Michelin se z dlouhodobého pohledu vyplácí po stránce cenové efektivity,“ konstatuje Zdeněk Zderadička, jednatel OK Trans. „Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro profesionální spolupráci se společností Michelin. Během krátké doby spolupráce, nám společnost Michelin dokázala, že rychlost opotřebení pneumatik závisí do značné míry na kvalitě servisních služeb: seřízování tlaku, vyvažování, otáčení pneumatik na discích a jejich permutace mezi nápravami a v neposlední řadě vhodně zvolené pneumatice pro daný typ provozu,“ dodává Zdeněk Zderadička.

Když vznikla potřeba outsourcingu hospodaření s pneumatikami, hlavním problémem firmy OK Trans bylo zvýšení efektivity společnosti prostřednictvím jednoduchého a účinného managementu včetně optimalizovaných servisních postupů a lepších i levnějších havarijních služeb. Firma požadovala kvalitní řešení zaručující lepší mobilitu vozidel s průhledným tyre managementem.

Michelin zajišťuje pro společnost OK Trans kompletní tyre management: od výběru, skladování a údržby pneumatik, přes informační systém na sledování a hlášení, až po jednoduchý fakturační systém podle ujetých km. Toto dovoluje firmě více se soustředit na hlavní předmět podnikání a své zákazníky, a to díky snížení nákladů a administrativních úkolů. Jako klient služeb Michelin Fleet Solution může firma OK Trans využívat také evropskou havarijní službu při nehodách v souvislosti s pneumatikami - MICHELIN Euro Assist.

Kontrakt mezi společnostmi Michelin a OK Trans je prvním zavedením služby MICHELIN Fleet Solutions pro zákazníka v regionu České republiky a Slovenska.