Větší úspora pohonných hmot za delší časová období

Větší úspora pohonných hmot za delší časová období

Větší úspora pohonných hmot za delší časová období

Pneumatiky spotřebovávají pohonné hmoty, protože se při každém otočení kola stlačují a
absorbují tak energii. U nákladních vozidel spotřebují pneumatiky jednu nádrž nafty ze tří.
Všechny pneumatiky však nemají tu samou výkonnost a úspora pohonných hmot právě proto
z velké míry závisí na výběru té správné pneumatiky. Zvláště díky soutěži Michelin
Challenge se o tom společnosti nákladní dopravy už poučily. Nyní si uvědomují, že pokud
jejich vozidla mají pneumatiky Michelin Energy s nízkým valivým odporem, mohou snížit
svou spotřebu pohonných hmot a tím i významně snížit druhou nejvyšší položku nákladů
hned po platech. Dnes půjde společnost Michelin dokonce ještě dál a dokáže, jak
pneumatiky přispívají k větším úsporám pohonných hmot v každé fázi svého života. Pokud
budou mít vozové parky dopravních společností ty správné pneumatiky Michelin, které
zároveň dostanou řádnou údržbu, ušetří pohonné hmoty a významně vylepší své konečné
finanční výsledky.
V září 2006 se zúčastnily soutěže The Challenge dva stejné kamiony, které ujely vzdálenost
1250 km z Clermont-Ferrand ve Francii do Hannoveru v Německu. Odlišné byly pouze jejich
pneumatiky. Při příjezdu do Hannoveru spotřeboval kamion s pneumatikami Michelin A2
Energy o 2,3 litru pohonných hmot na 100 km méně než druhý kamion. Pro dopravní
společnost s vozovým parkem 50 vozidel, z nichž každé ujede 120.000 km ročně a ušetří
alespoň jeden litr pohonných hmot na 100 km, to znamená úsporu 60.000 litrů nebo 51.000
euro (při ceně 0,85 euro za litr).
Úspory pohonných hmot však nepřinášejí jen nové pneumatiky. Pneumatiky Michelin mají tu
nejmodernější technologickou architekturu, díky které je možné je drážkovat, poté
protektorovat a nakonec znovu podruhé drážkovat – jedna pneumatika má tudíž čtyři životy.
V důsledku toho může pneumatika Michelin Energy ušetřit až:

  • 2,3 litrů pohonných hmot na 100 km, když je nová (pokud se používá ve stejných podmínkách jako na soutěži The Challenge).
  • 2 litry na 100 km po prvním drážkování (ve srovnání s novou Energy A2 zvyšuje celkovýpočet ujetých kilometrů o 25 %).
  • 2,3 litrů na 100 km s Michelin Remix, protektorovací technologií společnosti Michelin,díky které je pneumatika „jako nová“ a jako taková poskytuje i stejnou úsporu pohonných hmot
  • 2 litry na 100 km po druhém drážkování. Pneumatiky Michelin tímto způsobem během svých jednotlivých životních fází významně přispívají k úsporám energie.

Tento výkon lze ještě zlepšit správným používáním a údržbou pneumatik. Proto jsou pro
dopravce odborné konzultace společnosti Michelin skutečnou konkurenční výhodou. Po
Evropě cestuje více než 1000 Michelin expertů, kteří dopravce navštěvují a pomáhají jim s
optimalizací jejich vozového parku a s výběrem, údržbou a správou pneumatik pro dosažení
maximálních úspor pohonných hmot. Školí také prodejce, aby mohli uživatelům pomoci
získat z produktů společnosti Michelin co nejvíce.
Úspora pohonných hmot je dobrá pro zisky dopravních společností, ale je přínosná i pro
životní prostředí. Každý nespotřebovaný litr pohonných hmot znamená, že se do atmosféry
neuvolní 2,66 kg CO2. Během svého růstu spotřebuje jeden strom okolo 25 kg CO2 ročně,
takže úspora deseti litrů pohonných hmot se vyrovná záchraně jednoho stromu. Proto si
evropská legislativa nyní uvědomuje, že pneumatiky hrají při snižování škodlivých emisí
významnou roli.
Pneumatiky Michelin Energy, jejich drážkování a protektorování z důvodů dlouhodobé
úspory pohonných hmot představují opravdu tu „nejlepší cestu dopředu“.

1. část

Úspora pohonných hmot s řadou Michelin Energy už od prvního kilometru

 

Už více než 15 let se výzkumní pracovníci společnosti Michelin zaměřují na snižování
spotřeby pohonných hmot pomocí snižování valivého odporu, což je vlastně energie, kterou
točící se pneumatika absorbuje při přilnutí k vozovce.

Řada Michelin Energy

V roce 1992 byla společnost Michelin prvním výrobcem, který na běhounech pneumatik
použil siliku a nahradil tak saze, které dávají pneumatice její barvu. Silika, vznikající
z transformace písků vysoké čistoty, má zvláštní vlastnosti, mezi které patří i zlepšování
odolnosti gumy proti trhlinám a řezům. V kombinaci se syntetickým elastomerem a pojivem
pomáhá snížit valivý odpor a zároveň poskytuje stejnou přilnavost, zvláště na vlhkých
površích, a odolnost proti opotřebení. Technologie, která byla v roce 1994 přizpůsobena
potřebám nákladních pneumatik, už byla od té doby použita na několika generacích
pneumatik.
Dnes se valivý odpor nákladních pneumatik Michelin snížil o 6 % (ve srovnání s řadou E2
pro regionální dopravu), což přineslo úspory pohonných hmot mezi jedním a dvěma litry na
100 km.
Protože má každá náprava své vlastní požadavky, obsahuje řada Michelin Energy tři typy
pneumatik:

  • Michelin XZA 2, XFA 2 Energy a a novou X Energy XF (s technologií Michelin Durable Technologies) pro řízenou nápravu.
  • Michelin XDA 2 + Energy a X One XDA 2 Energy (s technologií Michelin Durable Technologies) pro hnací nápravu.
  • Michelin XTA 2 Energy pro nosnou nápravu.

 

The Challenge („Výzva“) dokazuje

Pohonné hmoty tvoří téměř 27 % nákladů evropských dopravních společností. Dieselové
palivo, jehož cena za pět let vzrostla o 40 %, má na zisky společností stále větší dopad.
V důsledku toho se pro dnešní dopravce staly úspory pohonných hmot kritickou otázkou.

Nákladová struktura dálkových dopravců v Evropě

 

Zatímco náklady dopravní společnosti na pneumatiky představují pouhých 2,3 % rozpočtu,
spotřebují pneumatiky jednu nádrž pohonných hmot ze tří. Proto hrají při úsporách
pohonných hmot tak důležitou úlohu.
Ale aby společnost Michelin jen nedělala prohlášení, rozhodla se své tvrzení dokázat v září
2006 v soutěži The Challenge.
V rámci tohoto nestranně ověřovaného testu ze skutečné praxe opustily 25. září výzkumné
centrum společnosti Michelin v Ladoux u Clermont-Ferrand ve Francii dva totožné kamiony a
vydaly se na salón užitkových vozidel IAA do Hannoveru v Německu, kam dorazily
následující den. Obě vozidla ujela stejnou vzdálenost 1250 km po stejné trase, stejnou
rychlostí a se stejným nákladem. Jediný rozdíl mezi nimi byl v pneumatikách. Jedno vozidlo
mělo pneumatiky Michelin E2+ a druhé Michelin A2 Energy s nízkým valivým odporem.
Indikátory toku pohonných hmot instalované na obou vozidlech prokázaly úsporu 28,69 litrů
u pneumatik Michelin A2 Energy oproti pneumatikám Michelin E2+, což je v průměru 2,3 litrů
na 100 km.

 

V této tabulce jsou uvedeny dosažené úspory z pohledu ředitele dopravní společnosti
s průměrně velkým vozovým parkem.

Cena dieselového paliva 0,85 euro za litr
Úspory pohonných hmot
díky pneumatikám Michelin A2 Energy
1 litr1 / 100 km
Počet vozidel
ve vozovém parku (příklad)
50
Průměrná vzdálenost,
kterou každé vozidlo ujede (v km)
120.000
Roční úspory
pro vozový park s 50 vozidly
51.000 euro
Úspory na pneumatikách 128 pneumatik2 (téměř roční hodnota
pneumatik pro park 50 vozidel)

 

1 Průměrná úspora pohonných hmot díky pneumatikám před jejich drážkováním nebo protektorováním pomocí
technologie Michelin Remix.
2 Při odhadované ceně pneumatiky 400 euro

 

2. část

Úspora pohonných hmot díky čtyřem životům pneumatiky

Drážkování a protektorování pneumatik pomáhá zvýšit počet ujetých kilometrů, aniž by se
snižovala bezpečnost pneumatiky. Řešení společnosti Michelin 2,5krát zvyšují životnost
pneumatiky a zároveň snižují spotřebu surovin o 70 až 75 %. Méně známá je skutečnost, že
oba procesy také přinášejí významnou úsporu pohonných hmot.

Čtyři životy nákladních pneumatik Michelin

 

PROŘEZÁNÍ je v životě pneumatiky klíčovou fází. Inženýři společnosti Michelin proto už ve
fázi návrhu specifikují složku spodní části běhounu tak, aby byl dostatečně silný a umožňoval
kvalitní drážkování, aniž by byla ovlivněna síla nebo tuhost pneumatiky, které jsou pro její
bezpečnost nezbytné.
Pneumatiky se obvykle prořezávají, pokud má běhoun ještě hloubku dva až čtyři milimetry (v
průměru po 50.000 kilometrech jízdy po dálnicích). Proces provádí odborný technik, který
obnoví původní vzorek běhounu pomocí speciálního, teplem aktivovaného drážkovacího
zařízení. Na základě drážkování vzniknou nové ostré okraje a hloubka vzorku běhounu okolo
šesti až osmi milimetrů. Pneumatika přitom neztratí svou robustnost a odolnost proti nárazu.
Prořezaná pneumatika je zcela opotřebená, jakmile vzorek běhounu dosáhne zákonného
limitu jednoho milimetru. V tomto okamžiku se pneumatika sejme a protektoruje. Pneumatiku
lze pak znovu používat do doby, než se vzorek jejího běhounu opotřebuje na dva až tři
milimetry. Poté projde podruhé drážkováním a získá tak už čtvrtý život.
Všechny pneumatiky Michelin mají ve středu indikátorů opotřebení běhounu drážkový otvor a
lze je proto prořezat velmi kvalitně.

 

Protektorování Michelin Remix zajišťuje u pneumatiky při její recyklaci výkonnost nového
produktu i menší spotřebu surovin. Společnost Michelin je jediným výrobcem, který díky své
technologii Remix přináší pneumatiky „jako nové“, protože je obnovuje pomocí běhounů a
pryžových směsí stejných jako u pneumatik nových.
Poté, co proběhnou různé fáze kontroly, přípravy a opracování, dostane speciálně navržený
plášť Michelin nový běhoun a bočnice a je umístěn do formy, která mu dá konečný tvar.
Z hlediska kvantity a kvality je pryžová směs stejná jako ta, která se používá při výrobě
nových pneumatik. Protektory Michelin Remix, které jsou vyrobeny podle stejných postupů
jako nové produkty, poskytují stálou tloušťku mezi korunou běhounu a ochrannými vrstvami.
Proto je lze později drážkovat stejně jako nové pneumatiky.
Společnost Michelin do svého protektorovacího postupu Michelin Remix pro nákladní
pneumatiky postupně zahrnuje i obnovu bočnic. Toto technologické vylepšení se právě
integruje do řady A2 Energy. Společnost Michelin chce tuto inovaci podpořit i z výrobního
hlediska a začala proto do svých závodů instalovat moderní mikro extrudéry.

 

Prořezání se provádí, když má pneumatika nejnižší valivý odpor. Protože opotřebený běhoun
prochází menší deformací, méně se zahřívá a má tím pádem nižší valivý odpor a spotřebu
pohonných hmot. Pokud se pneumatika čtyřiceti tunového dvoukolového přívěsu traktoru
opotřebuje na úroveň svých indikátorů opotřebení, představuje její valivý odpor pouhých 60
% valivého odporu nové pneumatiky a spotřeba pohonných hmot poklesne o 6 až 10 %.
U dvoukolového přívěsu traktoru pro dálkovou dopravu mohou úspory pohonných hmot
dosáhnout ve srovnání s přívěsem vybaveným novými pneumatikami až dva litry na 100 km.
Vše závisí na počtu náprav, které mají prořezané pneumatiky.
Protože je pneumatika Michelin Remix „jako nová“, má i jako nová pneumatika stejný valivý
odpor. Například pneumatika Michelin A2 Energy, která byla protektorována technologií
Michelin Remix, může přinést úspory pohonných hmot až 2,3 litrů na 100 km.

 

Dopad na životní prostředí

Prořezání prodlužuje životnost pneumatiky, čímž se snižuje počet nerecyklovatelných
použitých pneumatik. Kromě toho prořezaná pneumatika uvolňuje do atmosféry méně CO2 a
spotřebovává méně pohonných hmot.

 

Úspory pohonných hmot
díky pneumatikám Michelin A2 Energy
1 litr1 / 100 km
Počet vozidel
ve vozovém parku (příklad)
50
Průměrná vzdálenost,
kterou každé vozidlo ujede (v km)
120.000
Dopad na životní prostředí:
snížení emisí CO2
zhruba 160 tun2


(1) Průměrné úspory dieselového paliva za života pneumatiky
(2) Jeden litr projetého dieselového paliva odpovídá emisi 2,66 kilogramů CO2


Protektorování také snižuje spotřebu surovin. Množství pryže potřebné k protektorování
pneumatiky je o 20 až 30 % nižší, než množství nutné k výrobě pneumatiky nové. Velká část
původní pryže se totiž zachovává.

 

3. část

 

Úspora pohonných hmot díky odborným schopnostem a službám společnosti Michelin

Pravidelná údržba optimalizuje kvalitu a výkonnost pneumatiky a zároveň zlepšuje zisky

dopravce. Efektivní řízení programů pneumatik může racionalizovat náklady vozového parku,

ušetřit pohonné hmoty, snížit servisní čas a udržet vozidla bezpečně a kontinuálně na silnici.

Evropským dopravcům pomáhá s výběrem správných pneumatik podle nápravy a podmínek

použití více než 1000 expertů společnosti Michelin. Řada A2 Energy se například doporučuje

pro dálkovou dopravu a XDN2 Grip pro regionální použití v obtížných povětrnostních

podmínkách. Experti také zákazníkům radí, kdy a jak pneumatiku drážkovat, a pomáhají jim

zavádět optimální programy rotace pneumatik. Navíc poskytují diagnostickou pomoc a

dokážou předat i velmi neobvyklé problémy síti vysoce specializovaných techniků

společnosti Michelin.

Jízda na podhuštěných či špatně uzpůsobených pneumatikách může přímo ovlivnit

výkonnost pneumatiky třemi způsoby. Vytváří se bezpečnostní riziko, zvyšuje se spotřeba

pohonných hmot a/nebo se snižuje životnost pneumatiky.

Pokud vozidlo jede stálou rychlostí 90 km/h na pneumatikách nahuštěných o jeden bar

méně, než je doporučený tlak, zvedne se spotřeba pohonných hmot o jednu čtvrtinu litru na

100 km a životnost pneumatiky se sníží asi o 5 %.

Poradci společnosti Michelin mají také simulační nástroj s názvem Michelin Value Added,

který jim umožňuje vypočítat potenciální úspory pohonných hmot v závislosti na typu

pneumatiky a podmínkách jejího použití. Zohledňují přitom i čtyři životy pneumatik Michelin.

Poradce do programu zadá skupinu dat zákazníka, jako např. velikost vozového parku,

rozměry pneumatiky, počet náprav, typ trasy a průměrnou spotřebu. Tyto údaje poskytují

základ pro srovnání, které lze použít k přípravě finanční simulace vlivu pneumatik na

spotřebu pohonných hmot, a k nalezení pro uživatele nejvhodnějšího řešení.