Zelené měřiče Michelin, Berlín – New York – Paříž – Šanghaj

Zelené měřiče Michelin, Berlín – New York – Paříž – Šanghaj

Každou sekundu na celém světě pomáhají zelené energeticky úsporné pneumatiky
Michelin snižovat spotřebu paliva a tím také snižují emise CO2.
Počínaje 30. říjnem 2007 budou ve 4 významných městech dnešního moderního světa – Berlíně, New
Yorku, Paříži a Šanghaji – promítány obří měřiče. Ty budou v reálném čase ukazovat úspory paliv a
snížení emisí CO2 díky pneumatikám Michelin s nízkým valivým odporem od roku 1992, tedy doby,
kdy byla tato revoluční technologie poprvé představena.
S panáčkem Michelinem – světově proslulým maskotem Michelinu – v hlavní roli, budou měřiče
v 19.00 místního času promítnuty na fasádu hotelu Park Inn v Berlíně, na Times Square v New Yorku,
na Port de Suffren u úpatí Eifellovy věže v Paříži a na věž City Group Mansion naproti Bundu
v Šanghaji.
Za 15 let ve srovnání s ostatními pneumatikami snížilo 570 milionů energeticky úsporných
pneumatik Michelin prodaných po celém světě spotřebu paliv odhadem o 9 miliard litrů, které
představují úsporu emisí CO2 ve výši 22 miliónů metrických tun, což je množství spotřebované 880
miliony stromů za 1 rok. To znamená, že každou sekundu se ušetří 43,9 l paliva a 109,14 kg CO2 není
vypuštěno do ovzduší. Tato čísla se zobrazí milionům lidí na celém světě.
Jako zodpovědný obyvatel planety Země chce Michelin budovat povědomí mezi spotřebiteli na celém
světě o tom, jak mohou pneumatiky Michelin přispět k ochraně životního prostředí.
Právě výběr správné pneumatiky může mít významný dopad na životní prostředí a čísla na displeji pro
širokou veřejnost to potvrzují. Je to obzvláště důležité v době, kdy se odborníci shodují na tom, že
silniční doprava je hlavním zdrojem emisí CO2, jednoho ze skleníkových plynů, které nesou vinu na
globálním oteplování.
Michelin, který si je plně vědom této výzvy a dává ročně téměř 4% svých čistých příjmů z prodeje na
výzkum a vývoj, udělal právě z designu nových pneumatik s nízkým valivým odporem jeden
z klíčových momentů své inovační strategie.
Aby tedy zákazníci mohli zapracovat „zelené“ kritérium do svého rozhodování při výběru pneumatik,
chce Michelin informovat širokou veřejnost o vlivu pneumatik na spotřebu paliva a tím také na
životní prostředí. Tato iniciativa pro Michelin znamená skutečně „lepší cestu vpřed“.

 

I. Zelené měřiče Michelin:

Celosvětová výzva pro ochranu životního prostředí

Berlín, New York, Paříž a Šanghaj jsou 4 významná města dnešního moderního světa, jejichž růst

závisí na pohybu zboží a milionů lidí, kteří každý den přijíždějí a odjíždějí. To je hlavní důvod, proč
Michelin vybral právě tato 4 místa pro odstartování skutečně ojedinělé kampaně, jejíž cílem je
přitáhnout pozornost veřejnosti k problematice životního prostředí a úspor energie spojených
s výběrem správné pneumatiky.
Počínaje 30.říjnem 2007 budou tato 4 města hostit Zelené měřiče Michelin. Lidé procházející kolem
věže City Group Mansion v Šanghaji, fasády hotelu Park Inn v Berlíně, Port de Suffren u úpatí
Eifellovy věže v Paříži a po Times Square v New Yorku budou moci vidět v reálném čase úspory paliv
a emisí CO2 vytvořených „zelenými“ pneumatikami Michelin s nízkým valivým odporem od jejich
vstupu na trh v roce 1992. Michelin se dlouhodobě zavázal ke zlepšování mobility, což představuje
takovou mobilitu, která je „dlouhodobě přijatelná pro planetu i pro společnost“. Díky „zeleným“
měřičům Michelin mohou nyní zákazníci lépe pochopit dopady na životní prostředí v okamžiku, kdy
si vybírají pneumatiky pro svá auta.
1. Zelené energicky úsporné pneumatiky Michelin: vyčíslení přínosu pro životní prostředí
v reálném čase

 • V každém ze 4 měst budou měřiče zobrazovat odhady: Celosvětových úspor paliv, které lze přisoudit zeleným energeticky úsporným pneumatikám
  Michelin od roku 1992, celkem 9.009.495.469 litrů .
 • Úspor paliva díky pneumatikám, které jsou v současné době na silnicích, aktualizované
  v daném čase koeficientem 43,9 l za sekundu.
 • Množství CO2, které se neuvolnilo do atmosféry od okamžiku uvedení zelených pneumatik
  Michelin na trh, celkem 22.788.381 metrických tun.
 • Množství CO2, které se neuvolní do atmosféry aktualizované v daném čase koeficientem
  109,14 kg za sekundu

Dopad pneumatik na životní prostředí: opomíjené téma

Zatímco mnoho řidičů souhlasí s čistější mobilitou, většina z nich si není vědoma toho, jak mohoupneumatiky zlepšením energetické rovnováhy snížit dopad automobilů na životní prostředí.
Pneumatiky jsou v rámci průzkumů uváděny jen 24% respondentů jako zdroj znečištění.1 Ve
skutečnosti díky jevu válivého odporu spotřebují pneumatiky jen jednu nádrž paliva z pěti u osobních
aut a jednu ze tří u aut nákladních.

Co je valivý odpor?

S každým otočením kola je pneumatika deformována pod tíhou nákladu v okamžiku, kdy dojde ke
kontaktu se silnicí. Jak dochází k deformaci její struktury, složky se ohřívají a dochází ke ztrátě části
energie přenášené motorem. Tento úkaz je známý jako valivý odpor.
Protože energie potřebná k tomu, aby udržela vozidlo v pohybu dopředu, je vytvářena spalováním,
snížení válivého odporu pneumatiky umožní snížení spotřeby paliva a následně také emise CO2 a
dalších skleníkových plynů.
Valivý odpor je jednou z pěti sil, které musí vozidlo překonat, aby se mohlo pohybovat. Těmi dalšími
jsou odpor vzduchu (který závisí na rychlosti vozidla), významné inertní síly při zrychlení (jako
například při jízdě ve městě), zemská přitažlivost při jízdě do kopce a vnitřní tření (včetně například
rozvodového řemenu).

 Viditelné rozdíly při výkonu

 Valivý odpor není u všech pneumatik stejný, rozdíl činí až 50% u pneumatik na stejném vozidle.
Aby byly tyto rozdíly zřejmé, našel Michelin způsob jak předvést veřejnosti fenomén válivého
odporu a jeho dopadu na spotřebu paliva, a to na 62. Auto Show ve Frankfurtu v září loňského
roku. Test zahrnoval 22 metrovou konkávní dráhu a 2 Peugoty 308, které byly až na pneumatiky
identické. Jeden automobil měl pneumatiky Michelin Energy Saver a druhý pneumatiky
s valivým odporem stejným jako je průměr na trhu 2(viz kresba výše). Při spuštění z výšky 3,20
metrů pod úhlem 20 stupňů se obě vozidla pohybují tam a zpět, poháněna pouze svou vlastní
váhou. Auto, které mělo pneumatiky Michelin Energy Saver s menším valivým odporem, se
pohybovalo výrazně déle než druhé vozidlo. V reálném životě to znamená, že auto díky přínosu
pneumatik Michelin Energy Saver by potřebovalo méně energie k překonání stejné vzdálenosti
než vozidlo s jinými pneumatikami. A to bylo testem prokázáno.

 

 II. Závazek Michelinu vůči životnímu prostředí:

Pomáhat snižovat emise CO2

1. Snižování emisí CO2: Priorita pro výzkumné a vývojové týmy Michelinu

Asertivní závazek snižovat spotřebu energie a dopad pneumatiky na životní prostředí provází Michelin
celou jeho historií. Důležitost této výzvy lze spatřit ve skutečnosti, že odhadovaných 830 milionů
motorových vozidel na celém světě, které jsou zodpovědná za 18% celkových emisí CO2
3, se do roku 2030 zřejmě zdvojnásobí. Zelenými energeticky úspornými pneumatikami s nízkým valivým
odporem Michelin také ukázal svůj zájem o zachování energetických zdrojů, zvláště pokud při
současných úrovních spotřeby jsou světové zásoby nafty odhadovány na přibližně 31 let.
Závazek snížit dopad pneumatik na životní prostředí a spotřebu paliva se rychle stal u Michelinu
hlavním principem.

 

1946: Vynález radiálních pneumatik umožnil zlepšit výkon v mnoha různých oblastech, mezi nimi
také v oblasti válivého odporu. To vedlo ke snížení spotřeby paliva.
1992: Úspěšný start takzvaných zelených energeticky úsporných pneumatik Michelin, jejichž součástí
je křemík ve styčné ploše pneumatiky jako dílčí náhrada sazí. Křemík pomáhá snižovat valivý odpor,

je stejně odolný a přilnavý k ploše, zejména k mokrému povrchu. Tato inovace významně přispěla ke
snížení energie potřebné k pohybu vozidla vpřed, a zároveň umožnila snížení spotřeby paliva o 0,15 l/
100 km. Proto byl pro pneumatiky vybrán název „zelené energeticky úsporné pneumatiky Michelin“
pro zdůraznění dvojí výhody - úspory paliv a snížení emisí CO2.
I dnes jsou nadále možná další zlepšení. Výzkumníci Michelinu věří, že další významné omezení
válivého odporu je možné dosáhnout v horizontu příštích 10 let. To je skutečná technologická výzva,
na kterou Michelin odpovídá svými významnými výzkumnými programy.
Michelin se zaměřil na valivý odpor, protože navzdory tomu, čemu lidé obecně věří, má pneumatika
největší vliv na životní prostředí – až 86% - v době, když je používána na silnici, ne při výrobě nebo
jako odpad. Následující ilustrace ukazuje vliv pneumatiky na životní prostředí v průběhu jejího celého
životního cyklu.

 

2. Auta šetrná k životnímu prostředí zásluhou pneumatik Michelin

Za 15 let vytvořil Michelin ne méně než 4 generace zelených energeticky úsporných pneumatik
Michelin, což je jasný důkaz toho, jakou péči věnuje ochraně životního prostředí a energetickým
zdrojům.

 • Tři ze čtyř pneumatik Michelin prodaných v Evropě jsou zelené energeticky úsporné pneumatiky.

Od roku 1992 bylo na celém světě prodáno více než 570 milionů těchto pneumatik. Vliv na životní
prostředí je významný, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že jen v případě pneumatik toto množství
znamená úsporu 6,5 miliard litrů paliva a více než 16 milionů metrických tun CO2, což je
množství, které absorbuje 650 milionů stromů za rok.
Nejnovější přírůstek do řady zelených energeticky úsporných pneumatik Michelin byl představen na
62. Auto Show ve Frankfurtu. Tato nová pneumatika s názvem Michelin Energy Saver nadále
významně zlepšuje energetickou rovnováhu vozidla a dopad na životní prostředí tím, že snižuje
spotřebu paliva o 0,2 l/ 100 km a snižuje tak emise CO2 téměř o 4 g/ km. To znamená výrazný
finanční přínos, který motoristům umožní ušetřit téměř 2 € při každém tankování (platí pro dieselový
motor s 50 l palivovou nádrží s průměrnou spotřebou paliva 6 l/ 100 km při průměrné ceně paliva
1,20 € za litr.)
Ve srovnání s průměrem dostupným na trhu6 je přínos pneumatik Michelin Energy Saver významný –
nejen pro řidiče, ale také pro životní prostředí, vezmeme-li v úvahu celkový počet automobilů na
silnicích a celkové ujeté vzdálenosti. V průběhu celého životného cyklu automobilu to znamená
přibližně 1 metrickou tunu CO2, který se neuvolní do atmosféry, což je množství spotřebované
přibližně 40 stromy za rok.

 • Spojení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a výkonu na silnici

Výzva, na kterou Michelin odpovídá, je vytvoření pneumatik, které pomohou snižovat spotřebu,
zatímco jsou schopny udržet si vysoký výkon v ostatních oblastech. V tomto ohledu představují
pneumatiky Michelin Energy Saver, čtvrtá generace pneumatik s nízkým valivým odporem od roku
1992, spojení všech schopností a znalostí Michelinu. Úspory paliva jsou spojeny se skvělou
přilnavostí a bezpečností i s nejlepším počtem najetých mil na trhu.

 • Zelené energeticky úsporné pneumatiky Michelin mohou poskytnout

výrobcům aut klíčovou výhodu ve snaze uspokojit budoucí standardy
ochrany životního prostředí
Evropská komise znovu zdůraznila své rozhodnutí „ vypořádat se s energetickou účinností a emisemi
CO2 u aut“. 7Ve svém „ Balíčku z ledna 2007 o energii a klimatu“ Komise zdůraznila, že „budou
nastíněna (…) další opatření zaměřená na emise CO2 z automobilů, aby bylo v roce 2012 dosaženo
prostřednictvím komplexního a důsledného přístupu snížení emisí CO2 na 120g / km.“ Pro dosažení
tohoto cíle Komise v polovině roku 2008 navrhne Radě a Evropskému parlamentu legislativní rámec.
Nebude to jednoduchý úkol. V následujících 4 letech budou muset výrobci automobilů dosáhnout u
všech svých modelů snížení emisí CO2 o v průměru 20 g/km (ze 140 g CO2/km v roce 2008 na 120 g
CO2/km v roce 2012). Právě zde chce Michelin hrát zásadní roli proto, že samotné pneumatiky mohou
bez dalších změn z jedné pětiny dosáhnout tohoto cíle. Je to tedy pro výrobce částečné okamžité
jednoduché řešení.
Technologie vyvinutá Michelinem nejen snižuje vliv vozidel na životní prostředí, ale také znamená
významné úspory pro výrobce automobilů, kteří při vývoji designu nového vozidla spolupracují
s Michelinem na hledání nových řešení šetrných k životnímu prostředí. Tento přístup se odráží
v partnerství mezi Michelinem a Peugotem na vývoji modelu Peugot 308. Pneumatiky Michelin
Energy Saver přispívají k úsporám paliva u modelů s dieselovými motory 90hp a 110 HDi.

3. Podpora vytvoření energetického indexu pneumatik

Michelin je první výrobce pneumatik, který doporučuje vytvoření energetického indexového systému
pneumatik pro osobní a nákladní automobily. V Evropě pracuje pod vedením Michelinu celé
průmyslové odvětví na realizaci tohoto projektu, ve kterém se odráží závazek informovat zákazníky o
tom, jak rozdílný je u jednotlivých pneumatik valivý odpor a jaký je následně dopad na životní
prostředí. Tyto rozdíly se mohou lišit až o 50% u různých značek pneumatik pro stejný automobil. U
vozidla, jehož spotřeba činí 6l/ 100 km, představuje více než 50% rozdíl valivého odporu zvýšení
spotřeby o 0,3 l/ 100 km a emise CO2 o 750g/ 100 km.
Proto je úsilí Michelinu představit index energetických úspor motivováno užitkem pro zákazníka
stejně jako závazkem chránit životní prostředí. Index může napomoci k uvědomělejšímu a
ekologičtějšímu chování zákazníka při rozhodování o výměně pneumatik, protože kromě celkových
úspor pneumatiky s nízkým valivým odporem také snižují emise CO2, které velkou měrou přispívají
ke globálnímu oteplování.
Michelin podporuje zavedení systému podobného tomu, který používá automobilový průmysl od roku
2006 pro měření spotřeby paliva vozidel a emisí CO2. Podobným způsobem si bude moci motorista,
který plánuje koupi pneumatik, okamžitě zjistit energetický výkon pneumatiky, o jejíž koupi uvažuje.
Tato informace by měla být v Evropě dostupná od roku 2011. Klasifikace bude mít rozmezí od A pro
pneumatiky s nejlepším energetickým výkonem až po nízké hodnocení (které zatím není definováno)
pro pneumatiky nejméně energeticky účinné. Pneumatiky, které nezískají ani nejnižší hodnocení,
nebude povoleno v Evropě prodávat.
Pneumatiky Michelin s nízkým valivým odporem
určené pro osobní automobily už mají zvláštní
označení „Green X“.

4. Technologie vyvinuté pro pneumatiky nákladních aut

Díky účinku valivého odporu spotřebují pneumatiky, které představují pouze 2% nákladů
kamionových přepravních firem, jednu nádrž paliva ze tří. Proto Michelin převedl v roce 1994 svou
technologii nízkého valivého odporu, uvedenou v roce 1992 na trh pneumatik pro osobní automobily,
také na pneumatiky aut nákladních. Dnes může řada pneumatik pro nákladní automobily Michelin
Energy ve srovnání s řadou Regional E2 zajistit úsporu až 2 l/ 100 km. To představuje poměrně
zásadní úspory, když uvážíme, jak důležitá je nákladová položka paliv v rozpočtech přepravních
firem. Dieselová paliva, která za posledních 5 let podražila o 40%, tvoří 27% nákladů přepravních
společností v Evropě (viz tabulka níže), což je druhý nejvyšší výdaj hned za náklady na zaměstnance.
Struktura nákladů evropských přepravních společností
Zdroj: Komise pro francouzskou národní silniční přepravu (CNR)-2006

 • Řada pneumatik pro nákladní vozidla Michelin Energy

Protože každá náprava má své vlastní požadavky, řada Michelin Energy se skládá ze 3 typů
pneumatik:
- Michelin XZA 2, XFA 2 Energy a nová pneumatika X Energy NF (zahrnující Michelin
Durable Technologies) určená pro hnací nápravy
- Michelin XDA 2 + Energy a X One XDA 2 Energy (zahrnující Michelin Durable
Technologies) pro hnané nápravy
- Michelin XTA 2 Energy pro nákladové nápravy
- Michelin XZA Energy pro všechny typy náprav

 • Finanční přínos a přínos pro životní prostředí

Tím, že snižují spotřebu paliva přibližně o 2l/ 100 km, poskytují pneumatiky Michelin Energy
kamionovým přepravním firmám velkou výhodu. Pokud dojde ke snížení spotřeby paliva o 1 l/ 100
km po celou dobu životního cyklu pneumatiky, znamená to úsporu 60.000 litrů ročně – při vozovém
parku 50 kamionů, z nichž každý najede 120.000 km ročně – nebo také úsporu ve výši 54.000 € při
ceně 0,90 € za litr dieselového paliva8. Kromě finančního přínosu pro kamionové společnosti snížení
spotřeby paliva také snižuje dopad tohoto odvětví na životní prostředí. Každý litr ušetřeného
8 Zdroj: Výzva Michelinu dieselového paliva představuje 2,66 kg CO2, který není vypuštěn do atmosféry. To je důvod, proč
evropská legislativa nyní uznává, že pneumatiky hrají významnou roli ve snaze snížit emise
škodlivých výfukových a skleníkových plynů.

 • Prokázáno při Výzvě

Aby demonstroval přínosy spojené právě s použitím pneumatik Energy určenými pro kamiony,
zorganizoval Michelin v září 2006 test ve skutečných podmínkách s nezávislým supervizorem.
Dva identické kamiony odjely 25. září z Ladoux Research Center Michelinu poblíž Clermont-Ferrand
ve Francii na IAA Motor Show v Hannoveru v Německu, kam dojeli následující den. Obě vozidla
ujela stejnou vzdálenost v celkové délce 1.250 km podle stejného itineráře, stejnou rychlostí a se
stejným nákladem. Jediný rozdíl byl v pneumatikách obou vozidel. První z nich mělo nové
pneumatiky Michelin E2+ a druhé nové pneumatiky Michelin A2 s nízkým valivým odporem. Díky
indikátorům toku paliva instalovaným na obou vozidlech se zjistilo, že pneumatiky Michelin A2
Energy vedly k úspoře paliva ve výši 28,69 litrů ve srovnání s pneumatikami Michelin E2+, v průměru
tedy 2,3 litrů na 100 km.
Tabulka níže zobrazuje průměrné přínosy zjištěné v průběhu prvního života pneumatiky (1 l/ 100 km)
zasazené do reálných podmínek kamionové společnosti s vozovým parkem 50 kamionů.

Úspora paliva také znamená snížení dopadu na životní prostředí, protože každý litr ušetřeného
dieselového paliva představuje 2,66 kilogramů CO2, který se neuvolní do atmosféry. Podle výše
uvedené tabulky to znamená úspory emisí CO2 ve výši přibližně 160 metrických tun.

 • Úspory paliv a snížení emisí CO2 díky čtyřem životům pneumatik Michelin

Kromě výhod spojených s technologií nízkého válivého odporu nabízejí pneumatiky Michelin i další
výhody, které vedou ke snížení spotřeby paliva a emisí CO2. Jejich stavba je vytvořena tak, aby každá
pneumatika měla 4 životní cykly – první jako nová pneumatika, druhý po prořezávání, třetí díky
technologii protektorování Michelin Remix a čtvrtý po druhém prořezávání.
Prořezávání a protektorování pneumatik optimalizuje počet mil ujetých na dané pneumatice, zvyšuje
životnost pneumatiky až 2,5krát a snižuje spotřebu surovin o 70 až 75% při zachování stejné úrovně
bezpečnosti pneumatik.
S opotřebením dochází k menšímu zahřívání a tím také k menším tepelným ztrátám. V případě 40
tunového kamionu a návěsu pneumatika opotřebená až na úroveň svých ukazatelů opotřebení
spotřebovává o 6 až 10% energie méně než nová pneumatika, protože její valivý odpor je o 40% nižší.
Podobně je tomu tak i u dálkového tahače s návěsem, kdy úspory paliva mohou činit až 3 l /100 km
v závislosti na počtu náprav s prořezanými pneumatikami.
Prodloužení života pneumatiky prořezáním snižuje počet nerecyklovaných použitých pneumatik.
Kromě toho i prořezané pneumatiky snižují spotřebu paliva a tím snižují i emise CO2 do vzduchu.
Technologie protektorování Michelin Remix, která dělá z pneumatik „téměř nové“, také pomáhá šetřit
suroviny. Protektorování pneumatiky totiž vyžaduje o 20 až 30% méně surové gumy než kolik je
potřeba na výrobu pneumatiky zcela nové, protože se znovu použije velké množství gumy původní.

 • Snižování spotřeby paliva díky poradenství a odborným znalostem Michelinu

Tyto úspory paliv lze ještě zlepšit, pokud jsou pneumatiky správně používány a udržovány. Michelin
je jediným výrobcem pneumatik s více než tisícovkou odborníků, kteří cestují po celé Evropě,
navštěvují řidiče kamionů a pomáhají jim optimalizovat jejich vozový park a vybírají, udržují a řídí
jejich výběr pneumatik tak, aby maximalizovali úspory paliva. Také školí a trénují dealery, kteří poté
mohou lépe sloužit zákazníkům a pomáhat jim vyzískat maximum z používání produktů Michelin.
Program Michelin Fleet Solutions určený pro velké kamionové společnosti nabízí jedinečný model, na
základě kterého není zákazníkovi fakturován počet prodaných pneumatik, ale počet ujetých kilometrů,
a to vše s cílem optimalizace 4 životů pneumatik a zejména větších úspor paliva. Pro své zákazníky
z řad velkých kamionových společností Michelin nedávno představil i on-line kalkulačku
(www.michelintransport.com/economiedecarburant), která jim umožní při simulaci reálné situace
zjistit přínosy v závislosti na velikosti vozového parku.

 

III. Celospolečenský závazek Michelinu k lepší mobilitě

„Budeme schopni najít taková řešení, která nám umožní podporovat rozvoj mobility a zároveň
snižovat nevýhody, které to přinese?“ ptá se prezident WBCSD9 Bjorn Stigson. Jako jeden z hlavních
aktérů v oblasti mobility odpovídá Michelin svým závazkem přispívat k lepší mobilitě na základě pro
společnost i planetu dlouhodobě přijatelných principů. Aby dostála svému závazku, podporuje firma
rozvoj kultury výkonu a odpovědnosti, který je rozšířen v celé organizaci, na všech kontinentech a ve
všech hostitelských zemích.

1. Pět zásadních kritérií

Jako zodpovědný podnik, který je oddán myšlence trvale udržitelného rozvoje a musí hodnotit
negativní dopad svého provozu tak, aby byl schopen jej omezit, vyvíjí Michelin své produkty
s vysokým výkonem na základě 5 zásadních kritérií. Tato strategie je zřejmá v každé fázi výrobního
procesu. Respekt k zákazníkům, lidem, akcionářům, životnímu prostředí a faktům – to jsou kritéria,
která mohou zajistit zodpovědný a dlouhodobý růst Michelinu.

2. Zodpovědnost Michelinu: Vytváření podmínek pro zodpovědný a dlouhodobý růst společnosti

Růst Michelinu je veden výkonem. Technickým, který umožní lidem bezpečně jezdit na našich
pneumatikách, ale i finančním, který podporuje dlouhodobé cíle. Michelin věří v trvalé zvyšování
výkonu v obou těchto oblastech, a proto také přebírá odpovědnost za dlouhodobý dopad svých
produktů na lidi a životní prostředí.
Michelin Performance and Responsibility představený v roce 2002 pod záštitou Eduarda Michelina,
byl vytvořen proto, aby uvedl do praxe 5 zásadních kritérií. Právě proto byla v roce 2003 publikována
Charta Michelin Performance and Responsibility. Tento 40-ti stránkový dokument byl přeložen do 15
jazyků a rozeslán všem manažerům Michelinu na celém světě.
Charta je založena na následujících principech:
• Snaha o dlouhodobě odpovědný provoz společnosti.
• Analýza všech výzev zaměřených na zlepšení programů mobility a celkový výkon Michelinu
jako celosvětového podniku s vedoucím postavením na trhu.
• Identifikace očekávání různých klíčových skupin, včetně zákazníků, zaměstnanců a akcionářů.
• Měření dopadu a monitoring výkonu prostřednictvím specifických indikátorů, které například
mohou sledovat četnost pracovních úrazů a skutečný počet nebo procentuální podíl pneumatik
vyráběných v továrnách certifikovaných podle standardů ISO 14001 (environmental
management standards)
• Vyhovět místní legislativě ve všech hostitelských zemích a v některých případech navíc
přijmout mezinárodní normy nebo podrobnější standardy
• Podávání pravidelných zpráv o pokroku interním a externím klíčovým aktérům
9 World Business Council for Sustainable Development (Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj),
organizace se sídlem v Ženevě a 170 členy z řad mezinárodních korporací podporujících trvale udržitelný rozvoj
• 3. Challenge Bibendum: Spolupráce klíčových partnerů v oblasti mobility
V roce 1998 oslavil panáček Michelin své 100-té narozeniny. A zdůraznil tento historický milník,
rozhodl se Michelin uspořádat akci, která by obrátila pozornost k technickému pokroku, kterého
výrobci automobilů dosáhli při vývoji vozidel šetrných k životnímu prostředí ve skutečných
podmínkách. Výsledkem je první Challenge Bibendum, přátelská soutěž, která se uskutečňuje
ze sídla centrály Michelinu v Clermont- Ferrand až na Champs- Elysées v Paříži.
Challenge Bibendum byla vytvořena proto, aby obrátila pozornost k nejvýznamnějším pokrokům
na poli lepší mobility. Myšlenka skrývající se za soutěží je jednoduchá: pomoci lidem porozumět
novým technologiím praktickými ukázkami a zároveň si také uvědomit, jak tato technologie zapadá do
celkového obrazu. Tento přístup má velmi konkrétní cíl: podat těm, kteří pomáhají tvořit názor
společnosti, těm, kteří skutečně rozhodují, ale také médiím jasný, nestranný a důvěryhodný pohled na
to, jak současná věda a technologie mohou dláždit cestu k rozvoji trvale udržitelných mobilních řešení.
Skutečný závazek k budoucímu pokroku v této zásadní oblasti bude vyžadovat řešení, která budou mít
dopad na celou společnost. Konec konců každý musí hrát svou roli: vláda, průmysl nebo zákazník.
Výzva panáčka Michelina byla vytvořena proto, aby ukázala, že automobilový průmysl pracuje na
zlepšení mobility a má již technologie potřebné ke snížení znečištění a zlepšení bezpečnosti, aniž by
bylo nutné přijímat kompromisy dotýkající se mobility samotné.
V posledních desetiletích došlo v některých oblastech k výraznému pokroku. Například 100 osobních
aut v roce 2003 vyprodukuje méně znečištění než jeden automobil v roce 1975. Ale nejefektivnější
řešení je třeba přivádět na trh rychleji a Challenge Bibendum je jeden ze způsobů, jak tato řešení
hodnotit a publikovat.


2000: v Clermont-Ferrand se koná druhá Challenge Bibendum. Od příštího roku se bude konat každý
rok a v mezinárodním rozsahu
2001: přesun do Kalifornie, na západní pobřeží Spojených států amerických
2002: návrat do Evropy, start z Německa, směr Paříž kolem Evropského parlamentu ve Štrasburku
2003: zpět do Kalifornie, tentokráte do Sodoma Valley poblíž San Francisca
2004: směr východ, přesněji Šanghaj v Číně
2005: ještě jednou východní směr, tentokráte Japonsko, koná se spolu s Fórem panáčka Michelina a
Rally – akcí odvozená od Challenge Bibendum
2006: Paříž opět hostí tuto významnou akci
2007: setkání se bude konat od 15. do 17.listopadu v Šanghaji