Brusel rozhodne o údajích na štítku pro značení pneumatik

Brusel rozhodne o údajích na štítku pro značení pneumatik

Společnost Continental vítá štítek pro označení pneumatik, na němž jsou uvedeny charakteristiky týkající se bezpečnosti a životního prostředí.

Hannover, říjen 2009. Štítek pro označování pneumatik, navržený Komisí EU jako závazný předpis pro všech 27 států EU, by měl zajistit na evropském trhu od listopadu 2012 větší transparentnost a v dlouhodobém měřítku pomoci zvýšit podíl prémiových výrobků. Komise EU, Rada ministrů EU a Evropský parlament dosáhly dohody v klíčových bodech a v Evropském parlamentu brzy proběhne konečné hlasování. V Bruselu se zpočátku zvažoval štítek, na kterém by byl uveden výhradně valivý odpor pneumatiky, avšak to by vedlo k velmi jednostrannému hodnocení vlastností pneumatiky. Předpis pro štítek pro označování pneumatik bude realizován prostřednictvím certifikace provedené samotnými výrobci pneumatik, zatímco sankce za nesprávné použití a porušení předpisu budou muset být předepsány v každém ze 27 států EU zákonem. V roce 2016, přibližně 40 měsíců po povinném zavedení štítku EU pro označování pneumatik, bude následovat ověření, zda štítek splňuje své cíle. Zejména zda je efektivně komunikován v místě prodeje.

Alexander Lührs, tiskový mluvčí společnosti Continental nám k celému procesu řekl: „Štítek EU pro označování pneumatik jednoznačně vítáme. Jestliže vezmeme do úvahy to, že diskuze o štítku, původně zaměřeném výhradně na valivý odpor, začaly před dvěma lety, jsme potěšeni tím, že evropští politici si nyní uvědomili základní střet cílů při vývoji pneumatiky a to mezi bezpečností (brzdné vlastnosti na mokru) a aspekty týkajícími se životního prostředí (valivý odpor, hluk). Jde o to, že pouze integrovaný štítek může doopravdy zvýšit transparentnost v oblasti technologické úrovně výrobků.“ Tato doplňková povinnost označovat výrobky a požadavek EU na sdělování těchto informací bude pro výrobce pneumatik znamenat značné náklady navíc. Společnost Continental se sídlem v Hannoveru věří, že se toto úsilí v dlouhodobém měřítku vyplatí. Lührs s výhledem na budoucnost optimisticky dodal: „Vedoucí postavení na trhu evropské první výbavy máme již více než pět let a splňujeme zvýšené požadavky v oblasti valivého odporu kladené na výrobce. Bezpečnostní charakteristiky našich výrobků a především co nejkratší možná brzdná dráha na mokrých vozovkách zůstávají naší prioritou. Proto předpokládáme, že motoristy přesvědčí také vysoká technologická úroveň prémiové značky Continental, která bude uvedena na štítku pneumatiky."

Podle společnosti Continental, která má vedoucí postavení na trhu, výsledky testů zveřejňovaných každé jaro a podzim redakčními týmy předních nezávislých oborových časopisů, nepochybně zůstanou nejdůležitějším zdrojem komplexního hodnocení téměř všech vlastností pneumatik pro osobní vozy. Oproti tomu, štítek EU se zaměřuje pouze na tři z důležitých vlastností pneumatik. Také bude zajímavé vidět, zda jednotliví výrobci pneumatik začnou štítek EU pro označování pneumatik používat ve svých reklamních materiálech ještě před tím, než budou zákonem stanoveny sankce v případě nesprávného používání a porušení předpisu.