Systém pro monitorování tlaku v pneumatikách bude povinný

Systém pro monitorování tlaku v pneumatikách bude povinný

Tisková zpráva

Systém pro monitorování tlaku v pneumatikách bude povinný

 

 

  • Kampaň Evropské komise za bezpečnost vozidel a ochranu životního prostředí

  • Systémy pro monitorování tlaku v pneumatikách se stanou normou pro všechny nové modely vozidel od roku 2012

  • Společnost Continental podporuje systémy, které řidiče spolehlivě upozorní při 10% úbytku tlaku ve kterékoliv pneumatice

  • Společnost Continental varuje před systémy s nedostatečnou přesností měření

  • Provozní náklady automobilů v Evropě by měly být sníženy o 3,4 miliardy euro ročně zavedením přesné detekce podhuštění pneumatiky

 

Hanover, 3. února 2009. Na základě přání Evropské komise se od roku 2012 stanou systémy pro monitorování tlaku v pneumatikách povinným doplňkem všech nových modelů vozidel. Tímto nařízením chce Evropská komise nejen podpořit ochranu životního prostředí, ale také snížit počet nehod způsobených v důsledku selhání pneumatiky. Zdůvodnění: Pouze správné nahuštění zajistí, že mezi pneumatikou a vozovkou bude při jízdě vznikat jen nízký valivý odpor, čímž dojde k maximalizaci účinnosti paliva. Pomalý úbytek tlaku je také hlavní příčinou selhání pneumatiky. Společnost Continental jako mezinárodní automobilový dodavatel naléhavě doporučuje předepsání systémů pro přesné měření tlaku v pneumatikách, které budou schopny zareagovat již při velmi malém podhuštění. Dokonce i malé poškození pneumatiky může mít nedozírné následky.

 

Svým návrhem vychází Evropská komise vstříc požadavkům automobilových klubů a expertů z oblasti automobilového průmyslu. Alexander Lührs, mluvčí předního výrobce pneumatik - společnosti Continental - zdůrazňuje ohromný přínos v oblasti bezpečnosti vyplývající z používání zmíněných systémů: „Únik vzduchu z pneumatiky představuje značné riziko pro všechny účastníky silničního provozu, zejména pak v případě, že k němu dojde při vysoké rychlosti," vysvětluje podstatu tohoto problému. „Ztratí-li řidič kontrolu nad vozidlem, ocitne se kromě něj ve velkém nebezpečí také celá řada ostatních účastníků provozu." Jak dále zdůrazňuje, společnost Continental má léta zkušeností se systémy pro monitorování tlaku v pneumatikách. „Okolo 90 % všech defektů pneumatik vznikne následkem pomalého a pozvolného snížování tlaku v pneumatikách," vysvětluje. „K tomu může dojít v důsledku malého defektu způsobeného šroubem či hřebíkem, nebo v důsledku vady ventilku. Pokud řidič automobilu obdrží včasné varování od systému pro přesné měření tlaku v pneumatikách, tak může pneumatiky ihned dohustit, či v případě nutnosti nechat vyměnit. „Každý třetí automobil na německých silnicích má podhuštěné pneumatiky," říká Lührs. Pokud by měly všechny automobily své pneumatiky správně nahuštěny, projevilo by se to snížením nákladů na provoz automobilů v Evropě o 3,4 miliardy eur ročně. Nesprávné nahuštění pneumatik se projevuje značným zvýšením valivého odporu, který pak vede ke zbytečně vysoké spotřebě paliva, a tedy i vyšším emisím CO2 do ovzduší. Kromě toho se také prodlužuje brzdná dráha.

 

Odborníci na podvozky a pneumatiky důrazně upozorňují, že je nutné snížit počet případů dlouhodobého podhuštění pneumatik, a to zejména kvůli zvýšení bezpečnosti provozu a minimalizaci případů selhání pneumatiky. Společnost Continental se výrazně zasazuje o povinné zavedení systémů pro monitorování tlaku v pneumatikách, které upozorní řidiče již v případě, kdy dojde k poklesu tlaku v kterékoliv pneumatice o 10 % oproti doporučené hodnotě. Zároveň však odborníci ze společnosti Continental varují před nedbalým formulováním technických norem: Je velmi důležité si uvědomit, že pokud bude v zákoně uvedeno, že řidič bude varován až při podhuštění pneumatik o 25 %, čím dál více řidičů bude stále jezdit po silnicích s podhuštěnými pneumatikami, protože manuální zjišťování tlaku v pneumatikách pro ně bude nepohodlné. To by mělo negativní vliv jak na provozní náklady a účinnost paliva, tak na bezpečnost vozidel.

 

S obratem plánovaným pro rok 2008 na 25 miliard EUR představuje společnost Continental jednoho z předních světových dodavatelů pro automobilový průmysl. Jako dodavatel pneumatik, brzdných systému, systémů a součástí pro pohonné ústrojí a šasi, přístrojové techniky, automobilové elektroniky a technických elastomerů, přispívá Continental ke zvýšení jízdní bezpečnosti a také k ochraně globálního klimatu. Společnost v současné době zaměstnává přibližně 146 500 zaměstnanců na téměř 200 místech v 36 zemích.

Continental je oficiálním partnerem FIFA World Cup 2010TM, který se bude konat v roce 2010 v Jihoafrické republice. Další informace naleznete na stránkách www.ContiSoccerWorld.com, www.ContiFanWorld.com a www.conti-online.com.

 

Barum Continental spol. s r. o.

Divize marketing

www.conti-online.cz
www.barum-online.cz