Auta v bouři, aneb jak se vypořádat s blesky

Auta v bouři, aneb jak se vypořádat s blesky

Blesk - působivá, někdy až děsivá přírodní podívaná. Pokud blesk uhodí do auta a my sedíme uvnitř – nic nám nehrozí. Tomuto jevu říkáme Faradayova klec a vděčíme za jeho objev britskému vědci Michalu Faradayovi. Ten v roce 1835 demonstroval pokus při kterém zjistil, že náboj přivedený na dutý vodič se vyskytuje pouze na jeho vnější straně a že nemá žádný vliv na předměty umístěné uvnitř. A jak všichni víme, automobil má plášť z kovu, tudíž se dá považovat za onu zmíněnou „Faradayovu klec“. Při bouřce nás tedy dokáže ochránit před účinky blesku a pokud se nedotýkáme kovové části automobilu, sjede při bouřce po vnější straně karoserie pryč.

Nicméně, pokud víte, že se blíží bouřka, je nasnadě se řídit těmito základními pravidly a vyvarovat se tak zbytečným nepříjemnostem. V případě uzavřených vozů dbejte na to, aby byla všechna okna zavřená (střešní i boční). Nesnažte se při bouřce odpojovat anténu a pokud možno nevystupujte z automobilu. Odstraňte veškeré kovové předměty, se kterými může přijít vaše tělo do styku – fungují totiž jako hromosvod. Ve vzácných případech se může přeci jen stát, že blesk udeří i do samotného automobilu. Za následek to pak může mít poničené značky, lak nebo pneumatiky. Lidé uvnitř jsou pouze oslněni.

Kabriolety bez kovové střešní kostry nebo rámu jsou při bouřkách nebezpečnější. V prvé řadě ihned zatáhněte horní kostru kabrioletu. V dnešní době jsou do střešní konstrukce zabudovány kovové součásti, takže riziko při zavřené střeše není tak vysoké, jako tomu bylo dříve. Takže i zde se uplatňuje princip Faradayove klece.

V případě obytných vozů a karavanů, hliníkový či plastový plášť pokrývá kovovou kostru a můžeme o něm rovněž tvrdit, že působí jako Faradayova klec. Obytné domy a karavany nikdy neparkujte na exponovaná místa (vedle tyčí a stožárů, na okraji lesa, pod osaměle stojícími stromy apod.). Zavřete všechna okna a postupujte podobně jako u běžných automobilů.

Nesprchujte se v době bouřky a v žádném případě se nedotýkejte kovových objektů. Vytáhnutím zástrčky odpojte veškeré vnější napájení, popřípadě další vedení (telefonní linku, anténní přívod). Dejte si odstup od sousedních stanů a karavanů a v žádném případě nenechejte vést kovové dráty mezi obytnými vozy.  Uhodí-li blesk do odstaveného obytného přívěsu, lze bleskový proud účinně odvést do země přes zatlučené uzemňovací kolíky, které jsou galvanicky spojené s karoserií, a tím dále snížit ohrožení osob uvnitř.

Závěrem bychom chtěli dodat, že stále nejvíce nebezpečí řidičům hrozí při špatné viditelnosti, krupobití, vysokému větru, aquaplaningu apod. Mezi oběti blesku patří spíše chodci, turisté a cyklisté, nikoli účastníci dopravního provozu. I tak je však dobré vědět, jak se v takových situacích zachovat a snížit tak riziko úderu blesku na minimum.