Jak se pneumatiky recyklují

Jak se pneumatiky recyklují

Použité pneumatiky jako odpad jsou problém, takže státy přijaly opatření, aby spotřebitelům umožnily správnou likvidaci a recyklaci pneumatik.

 

Mnoho obcí má vymezeny určité dny, kdy mohou obyvatelé přinést omezené množství pneumatik a neplatí poplatek za likvidaci. Navíc někteří prodejci pneumatik a výrobci nabízejí zákazníkům možnost vrátit použité pneumatiky. Tyto informace můžete zjistit na úřadech nebo je vyhledat na internetu.

Pryž je obtížné recyklovat vzhledem k procesu, který se nazývá vulkanizace a který dodává gumě pružnost a flexibilitu. Vulkanizace je vytvrzovací proces, který zahrnuje přidávání síry do kaučuku, takže se vytváří pevnější vazba mezi polymery. Vzhledem k vulkanizaci se pneumatiky jen těžko dají roztavit k opětovnému použití, takže se obvykle likvidují mechanickým postupem.

Nejdříve se celé pneumatiky trhají na proužky pomocí robustních strojů. Rozdrcený materiál se pak mele ve strojích, které používají rotory k dalšímu drcení a odstranění ocelových lan z pneumatik. Někteří zpracovatelé také používají pro odstranění kovů silné magnety.

Jakmile je podstatná část ocele odstraněna, proužky pneumatik se umístí do granulátoru. V závislosti na konzistenci, kterou požaduje koncový uživatel se guma mela na nejrůznější velikost granulí, které jsou užitečné v řadě průmyslových odvětví.

Méně častým procesem recyklace je, že se pneumatiky zmrazují pomocí kapalného dusíku. Po zmražení se pneumatiky drtí a melou podobně, jako ve výše uvedeném postupu.

Dalším procesem, který se zkoumá je "pyrolýza". Pyrolýza probíhá za vysoké teploty, bez přístupu vzduchu a rozkládá pneumatiky na oleje, plyny a zuhelnatělé vrstvy. Zatím nebyla prokázána komerční životaschopnost v USA, ale je to zajímavá vyhlídka do budoucnosti.

 

 

 

 

Zdroj: earth911.com